EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

1) SONE

 

SONE

 

*  Servet-i Fünun döneminde Fransız edebiyatından alınmıştır. Bütün Avrupa edebiyatlarında soneye rastlanır.

*  Sone daha çok lirik konulara  elverişli olduğundan sevilmiş ve tutulmuştur.

*  On dört mısradan oluşan bir nazım biçimidir.

*  Sonenin ilk iki bendi dörder, son iki bendi üçer dizelidir.

*  Sonenin ilk iki bendi son iki üçlükte söylenecek duygu ve düşünce için bir hazırlık, bir giriş bölümüdür. Özellikle son dize duygu yönünden en güçlü dize olur ve şiirin bütün etkisini üzerinde toplar.

*  Kafiye şeması, abba - abba – ccd - ede  veya  abba -  abba  – ccd – eed  şeklindedir.

 

ÖRNEK:

 

             MAKDEM-İ YÂR

 

Pervâne-i zerrin gibi her zühre-i zerrin

Titrerdi zümürrüd-geh-i lerzân-ı çemende

Çağlardı leb-i sîm-i hıyâbân-ı semende

Bir çeşme-i billûr ile bir cûy-i bilûrin

 

Düşmüştü siyeh berg-i şebe şebnem-i sîmîn

Şeb-nem gibi titrerdi kamer leyl üzerinde

Bir şeb-pere-i hutfe bir âhû-yı çerende

Vermişti bu nüzhet-gehe bir vahşet-i nermîn

 

Âhû ile şeb-perre vü evrâk ile azhâr

Nâ-gâh fısıldaştı leb-i âb-ı revânda

Zîrâ şu perî-h^neye karşı bu evânda

 

Ey dürr-i yetîm-i sadef-i şefkâtim, ey yâr

Sen bir meh-i zî-ruh gibi yükseliyordun

Muzlim korunun zıllı içinden geliyordun

                                                        Cenap Şahabettin

 

 

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.         www.edebiyatname.com

 

 

 

 

 

Ziyaretçiler

5555012
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
1530
3867
31627
5490778
85554
80472
5555012

İP'niz: 3.227.233.55
Server Time: 2019-09-22 10:42:00

Arama