EDEBİYATNAME

Paylaşmak yücelmektir...

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

1) CÜMLEDE EŞ ve YAKIN ANLAM

1) CÜMLEDE EŞ ANLAM VE YAKIN ANLAM

 

1)CÜMLEDE EŞ ANLAM VE YAKIN ANLAM

 

Aynı konuyu, aynı düşünceyi değişik kelimelerle ve söz dizimiyle anlatan cümlelerdir. Eş anlamlı cümlelerde varılmak istenen hedef, anlatılmak istenen düşünce her iki cümlede de aynıdır. Farklı olan sadece ifade şeklidir.

Eş anlamlı cümlelerde cümle hangi sözcüklerle ve nasıl kurulursa kurulsun, biz, verilen cümledeki düşünceyi aramalıyız. Bunun için o cümledeki anahtar sözcükleri doğru tespit etmeliyiz. Cümlede kullanılan edat ve bağlaçlar bize yardımcı olacak önemli unsurlardır.

 

KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALI ÖRNEKLER:

 

ÖRNEK 1: "Konuyu oldukça genel yönleriyle ele almışsınız." cümlesinin eş anlamlısı “Konuyu ayrıntılara girmeden işlemişsiniz.cümlesidir.

ÖRNEK 2:"Eskiden çok vakti yoktu, onun için uzun yazılar yazardı, şimdi vakti bol; daha kısa ve güzel yazılar yazıyor." cümlesinin eş anlamlısı. “Kısa ve özlü yazmak için uzun zamana ihtiyaç vardır.”cümlesidir.

ÖRNEK 3:"Şiire yaşlı bir şair gibi başlamak, genç bir şair gibi onu sürdürmek gerekir." cümlesinin eş anlamlısı “Şiir, deneyim ve coşkunun ürünüdür.”cümlesidir.

ÖRNEK 4:"Kimi genç şairler, şiirin kendileriyle başladığını, kimi yaşlı şairler ise şiirin kendileriyle bittiğini sanırlar."cümlesinin eş anlamlısı “Şairlerin genci de yaşlısı da şiirde güzelliğin ve başarının ölçüsünü kendi şiiriyle sınırlar.”cümlesidir.

 

SINAVLARDA ÇIKMIŞ KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALI ÖRNEKLER:

 

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORU 1)(2003-ÖSS)

I.Çocukların her isteğine karşı çıkmak ya da bun­ları bütünüyle yerine getirmek, kimi sorunlar yaşanmasına yol açabilir.

II.Çocuklara, güçlerini aşmayacak sorumluluklar yükleyerek onların kendilerine güvenmelerini sağlamak gerekir.

III.Çocuklara kazandırılan davranışlar ileriki dönemlerde de varlığını korur.

IV.Yanlış yapacağı korkusuyla kendisine sürekli yardım edilen çocuklarda, çekingen, kendini kanıtlayamayan bir kişilik yapısı oluşur,

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde aynı düşünce farklı biçimlerde dile getirilmiştir?

A) I. ve II.B) I. ve IIIC) II. ve III.D) II. ve IV.E) III. ve IV.

 

CEVAP) Doğru cevap “D” seçeneğidir. Çünkü II. ve IV. cümlelerde aynı düşünceler farklı şekilde ifade edilmiştir. Her iki cümlede de “çocukların kendine olan güvenini kazanması için bazı görevlerin verilmesi gerektiği” anlatılıyor.

 

 

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORU 2)(2008 - ÖSS)

“Yalnızca güneşli günlerde yürüyen kişi, amacına ulaşamaz.”

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) isteneni elde etmek her koşulda çalışmayı zorunlu kılar.

B) Başarılı olmak için insanın ne istediğini bilmesi gerekir.

C) insan, attığı her adımın sorumluluğunu taşımalıdır.

D) Değişik ortamlara kısa sürede uyum sağlamak güçtür

E)Seçici olmak insan arı güçlüklerle yüz yüze getirir.

 

CEVAP) Doğru cevap “A” seçeneğidir. Yukarıdaki cümlede yer alan “güneşli günler” ifadesi “hayattaki olumlu koşulları” anlatmaktadır. Hâlbuki hayatta her şey her zaman olumlu olmayabilir. Bu yüzden insanın amacına ulaşabilmesi için her türlü koşula hazırlıklı olması gerekir. Bu sebeple doğru cevap “A” seçeneğidir.

 

 

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORU 3)(2010 - YGS)

I. Sanatçı, toplumsal ilişkileri öyle bir biçimde ortaya koymalıdır ki başkaları da o ilişkileri görebilsin.

II. Çağından sorumlu olan bir sanatçı, gerçeği dile getirmekle yetinmez, aynı zamanda onu yeniden biçimlendirme amacını güder.

III. Değerlerini yitirmiş bir toplumda sanat, doğru sözü söyleyecekse yitirilen değerleri de yansıtmak zorundadır.

IV. Toplumcu dünya görüşünü benimseyen sanat, dünyanın değişebileceğini göstermeli, değişmesine yardım etmelidir.

V. Sanatçıya görevini anımsatmak ve onu uyarmak toplumsal bir sorumluluktur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) II. ve IV.C) II. ve V.D) III. ve IV.E) IV. ve V.

 

CEVAP) Doğru cevap “B” seçeneğidir. Çünkü II. ve IV. cümlelerde aynı düşünceler farklı şekilde ifade edilmiştir. Her iki cümlede de “sanatçının birtakım gerçekleri dile getirirken topluma yön verdiği ve geleceğin oluşmasında önemli rol aldığı” anlatılmaktadır.

 

 

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORU 4)(2011 - YGS)

Turgut Uyar'ın "Şiir çıkmazda, çünkü insan çıkmazda." sözüne katılmadığımı belirtmek isterim. Bu iki durum arasında karşıtlık ilişkisi var bence. Yani insan çıkmazdaysa şiir çıkmazda olamaz. Aksine, şiir çıkmazdan beslenir. Bu, zaman zaman varoluşsal, bireysel çıkmazlar olur; zaman zaman da savaşlar, felaketler gibi toplumsal çıkmazlar. Peki, bu hep böyle olmak zorunda mıdır? Tabii ki değildir. Çıkmazlar olmadan da yazılabilir çok iyi şiirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen "Şiir çıkmazdan beslenir." sözüne anlamca en yakındır?

A) Büyük ve eskimeyen şiirler, insanın dış dünyasıyla iç dünyasını kaynaştırarak anlatanlardır.

B) Şiirin evrenselliği insanın duygu dünyasına odaklanmasına bağlıdır.

C) Çözümsüz durumlar şiire kaynaklık eder.

D) Yeni şiir türlerinin oluşturulmasında, yaşananların payı vardır.

E) İyi şiirler, şairlerinden zengin bir birikim ister.

 

CEVAP) Sorunun doğru cevabı “C” seçeneğidir. Parçadaki cümlede yer alan “çıkmazdan” ifadesi “çatışmaları, çözümsüz durumları” anlatmaktadır. Bu ifadeler sadece “C” seçeneğinde olduğu için doğru cevap “C” seçeneğidir

 

Ziyaretçiler

3742358
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2072
6672
39292
3663016
116823
159313
3742358

İP'niz: 54.198.134.104
Server Time: 2018-04-20 10:35:18

Arama