EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

4) KARŞIT ANLAMLI (ÇELİŞEN) CÜMLELER

4) KARŞIT ANLAMLI (ÇELİŞEN) CÜMLELER

 

 

4) KARŞIT ANLAMLI (ÇELİŞEN) CÜMLELER

 

İfade ettikleri düşünce yönünden birbiriyle bağdaşmadığı için çelişen ve aralarında anlamca zıtlıklar yani karşıt yargılar bulunan cümlelere karşıt anlamlı (çelişen)  cümleler denir.

     Karşıt anlamlı (çelişen)  cümlelerde ifade edilen konu genellikle aynı iken, yazarın konuya bakış açısı farklılık göstermektedir. Düşünce ve davranışların birbirini tutmaması, birbirlerine ters düşmesi, tutarsız olması cümleler arasında çelişkiye yol açmaktadır. Bu çelişki de anlamca çelişen cümleleri ortaya çıkarmaktadır.

 

KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALI ÖRNEKLER:

ÖRNEK 1: *   Şiir insanı duygulandırma yerine eğitmeyi amaç edinmelidir.

                     *  Şiir daima insana sanat zevkini yaşatmaktan başka amaç gütmemelidir.

        Yukarıdaki cümlelerde de görüldüğü gibi savunulan düşünceler tam bir karşıtlık içerdi için birbiriyle çelişmektedir.

 

ÖRNEK 2:  * Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.

                     * Bir elin beş parmağı hiç birbirine eşit olur mu?

        Yukarıdaki cümlelerde de görüldüğü gibi savunulan düşünceler tam bir karşıtlık içerdi için birbiriyle çelişmektedir.

 

ÖRNEK 3:  * Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.

                     * Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

        Yukarıdaki cümlelerde de görüldüğü gibi savunulan düşünceler tam bir karşıtlık içerdi için birbiriyle çelişmektedir.

 

ÖRNEK 4   *  İyilik eden iyilik bulur.
               *  İyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.

        Yukarıdaki cümlelerde de görüldüğü gibi savunulan düşünceler tam bir karşıtlık içerdi için birbiriyle çelişmektedir.

 

SINAVLARDA ÇIKMIŞ KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALI ÖRNEKLER:

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORU 1)    (1987-ÖSS)

 “Türk resmi, Alplerin ötesinde değil, Torosların eteğinde aranmalıdır.” Bu görüşte olan bir ressamın, aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

   A) Önce Anadolu’yu tanımalı, orada mevsimlerin renk cümbüşüne katılmalısın.

   B) Yerli renklerden, yerli motiflerden de evrensel boyutlara varılabilir.

   C) Uzağa gitmeye ne gerek var; pencerendeki menekşeye, bahçendeki salkım söğüde bak yeter.

   D) Yaşadığın yerin pek önemi yok, canın neyi isterse, onun tuvaline almalısın.

   E) Türk köyünü konu alan tabloları duvarımdan hiç eksik etmem.

CEVAP)  Doğru cevap “D” seçeneğidir. Çünkü soruda belirtilen örnek cümlede “Resmin yerli olması yani ulusal özelliklere sahip olması gerektiği” vurgulanmıştır. “A,B,C,E” seçeneklerinde örnek cümlede belirtilen düşünce doğrultusunda bir yargı ifade edilirken “D” seçeneğinde “yerin pek önemli olmadığı” anlatılarak örnek cümleyle çelişmiştir.

 

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORU 2)   (1997-ÖSS)

I) Konu “kitap” oldu mu herkes bir şeyler söylüyor. (II) Bana ters gelen bir görüş ise bugünlerde oldukça yaygın. (III) O da şu: Kitap konusunda yetişkin ve çocuk ayrımı yapılmaz. (IV) Çünkü iyi bir çocuk kitabı mutlaka yetişkinlere de seslenir. (V) Bu düşüncenin doğruluğuna inanmıyorum. (VI) Nedeni de şu: Çocukların severek okuyacakları nitelikli bir kitap, yetişkinlere pek bir şey söylemeyebilir ya da yetişkinlerin severek okuyacağı bir kitap, çocukları hiç de heyecanlandırmayabilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri, “çocuklarla yetişkinlerin aynı kitaplardan hoşlanmayacağı” düşüncesine ters düşmektedir?

      A) I. ve III.                 B) I. ve IV.              C) I. ve V.             D) III. ve IV.            E) IV. ve VI.

CEVAP)   Doğru cevap “D” seçeneğidir. Çünkü III. Ve IV. cümlelerde geçen “Kitap konusunda yetişkin ve çocuk ayrımı yapılamaz.” ve “İyi bir çocuk kitabı mutlaka yetişkinlere de seslenir.” düşünceleri soruda geçen düşünceyle çelişmektedir.

 

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORU 3)   (1984 – ÖYS)

“Bu iki ülke arasındaki ilişkiler, bir süre sonra gerginliğe dönüştü.” cümlesinde, “gerginlik” yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle eskisine göre karşıt bir anlam kazanır?

      A) Gevşeme      B) Genişleme     C) Bütünleşme     D) Yakınlaşma     E) Yumuşama

 CEVAP) )   Doğru cevap “E” seçeneğidir. Çünkü cümlede “gerginlik” sözcüğü yerine “yumuşama” sözcüğü getirildiğinde cümleler “Bu iki ülke arasındaki ilişkiler, bir süre sonra gerginliğe dönüştü.” ve “Bu iki ülke arasındaki ilişkiler, bir süre sonra yumuşamaya dönüştü.” Şekline dönüşür ve oluşan bu yeni cümle ile eski cümle karşıt anlam ifade eden iki cümle halini alır..

 

 

 

Ziyaretçiler

6302965
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
294
4081
8752
6264122
26391
125639
6302965

İP'niz: 3.230.76.196
Server Time: 2020-04-07 03:24:43

Arama