EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

- Yorumlama Cümleleri

- Yorumlama Cümleleri

 

 

Yorumlama Cümleleri:

 Bir kişinin herhangi bir olay veya durumla ilgili gördüklerini veya duyduklarını kendine göre değerlendirmesi ve onlardan bir anlam çıkarmasıdır.

Yorum cümleleri öznel cümleler olup yapılan değerlendirmeler kişiye özgüdür. Bu tür cümlelerde bir sanma, zannetme anlamı vardır.

 

KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALI ÖRNEKLER:

ÖRNEK 1: Bu adam sanki buraya yeni bir dükkan açacakmış gibi konuşuyor. ” Bu cümlede kişi karşıdaki kişinin konuşmalarını yorumlayarak “adamın bir dükkân açacağı” sonucuna varmıştır. Bu sebeple bu cümle bir yorum cümlesidir.

 

ÖRNEK 2: Çocuklar bir suç işlemiş gibi ürkek ürkek arka sırada oturuyordu. ” Bu cümlede kişi çocukların ürkek ürkek oturmasını yorumlayarak “çocukların bir suç işlemiş olabileceği” sonucuna varmıştır. Bu sebeple bu cümle bir yorum cümlesidir.

 

ÖRNEK 3: Postacı gülerek geliyor, sanki bize müjdeli bir haber getiriyor. ” Bu cümlede kişi postacının gülerek gelmesinden yola çıkarak bir yorum yapmış ve postacının müjdeli bir haber getirdiği sonucuna varmıştır. Bu sebeple bu cümle bir yorum cümlesidir.

 

ÖRNEK 4: Sanatçının eserlerinde romantizmcilerin etkisiyle kişileri göründüğünden çok farklı bir şekilde okuyucuya sunduğu görülür. ” Bu cümlede kişinin, sanatçının eserindeki kişilerin farklılıklarını, romantizm akımına bağlayarak bir değerlendirme, bir yorum yaparak sonuca gittiği görülür. Bu sebeple bu cümle bir yorum cümlesidir.

 

SINAVLARDA ÇIKMIŞ KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALI ÖRNEKLER:

 

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORU 1)    (1991-ÖYS)

(I) Çeviri bir metinden yola çıkan yazar, oyunu yeniden, oldukça güzel bir biçimde oluşturmuş. (II) Metin, yerel motiflerle yalınlaşırken evrenselliğini de yitirmemiş. (III) Ayrıca oyunun dokusunda yer alan dostluk, fedakârlık, bağlılık gibi duygular, inandırıcı ve dengeli bir biçimde verilmiş. (IV) Öte yandan tipler üzerinde yeterince durulmamış; bunlar soluk birer görüntü olarak kalmış. (V) Oyunda, anlatılanların geçtiği yer ve zaman da belirtilmemiş.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar bir yorum yapmamıştır?

      A) I.          B) II.          C) III.          D) IV.           E) V.

 

CEVAP)    Seçenekleri incelediğimizde I., II., III., ve IV. cümlelerde yazarın eseri incelenmiş ve incelenen bu eser hakkında birtakım değerlendirmeler, yorumlar yapılmıştır. Bu cümlelerde bir öznellik söz konusudur. V. cümlede ise bir nesnellik görülmekte herhangi bir yorum yapılmamaktadır. Bu sebeple doğru cevap “E” seçeneğidir.

 

 

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORU 2)    (1993-ÖYS )

 Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde, ikinci cümle birincinin yorumudur?

A) Ayrıntıları iyi seçiyor, bunları ustaca kullanıyor.

B) İkide bir karşıma çıkıyor, sanki beni izliyor.

C) Bu gömleğin rengi hoşuma gitmedi, ötekini beğendim.

D) Onlara gülüp geçmek istiyorum, olmuyor.

E) Koluma giriyor, başlıyor konuşmaya.

 

CEVAP)    Seçenekleri incelediğimizde “B” seçeneğindeki cümlede “kişinin ikide bir karşısına çıkmasını” kendince yorumlayarak “kendisini izlediği” sonucuna varmıştır.  Bu sebeple bu cümle bir yorum cümlesi olup doğru cevap “B” seçeneğidir.

 

 

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım Öğrt.           www.edebiyatname.com

 

Ziyaretçiler

6302983
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
312
4081
8770
6264122
26409
125639
6302983

İP'niz: 3.230.76.196
Server Time: 2020-04-07 03:34:13

Arama