EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

Beş Hececiler

 

BEŞ HECECİLER  (1915–1921)

 

Özellikleri

 

*  Hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sanatçılar milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini kullanmışlardır.

*  Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.

*  Eserlerinde konuşma dilini kullanmışlardır.

*  İlk şiirlerinde aruzu kullanan Beş Hececiler şiire 1. Dünya Savaşı ve milli mücadele döneminde başlamışlardı.

*  Ferdi duyarlılıkları, eski korsan hikâyelerini, yurt köşelerini ve Anadolu gerçeklerini şiire aktarmışlardır.

*  Yerli milli bir sanat ve tarih motifleri yaşanan hayat dilimleriyle örülü bir memleket edebiyatı meydana getirmeyi amaçladılar.

*  Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.

*  Şiirlerinde Anadolu’yu coşkulu bir dille anlattılar.

*  Hece ile serbest müstezatlar denemişlerdir.

*  Mısra kümelendirmede dörtlük esasına bağlı kalmayıp yeni yeni biçimler aramışlardır.

*  Bir olay ya da hikâye anlatmak için beyit beyit uzun şiirler yazdılar.

*  Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düzyazıdaki söz dizimini şiirlerde de görülmesi beş hececiler de çok rastlanan bir özelliktir. 

*  Toplumsal konuyla uğraşmamış kişisel konularda şiirler yazmışlardır.

*  Memleket konularıyla fazla ilgilenmemişlerdir.

*  Gerçekçi olmak istemişler ancak hemen hepsi romantizme sürüklenmiştir.

*  Bu topluluğun sanatçıları şunlardır(FEHOY):  

- Faruk Nafiz Çamlıbel           

- Enis Behiç Koryürek                  

- Halit Fahri Ozansoy           

- Orhan Seyfi Orhon             

- Yusuf Ziya Ortaç

 

 

 Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.     www.edebiyatname.com

Ziyaretçiler

000942
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
942
0
942
0
942
0
942

İP'niz: 54.227.76.35
Server Time: 2019-05-24 07:07:44

Arama