EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

İKİNCİ YENİCİLER

 

İKİNCİ YENİCİLER    (1955–1965)

 

*  1950’lerde Orhan Veli ve arkadaşlarının yalın anlatımına, yani “Garip” akımına tepki olarak çıkmış bir edebî akımdır.

*  Garipçilerin şiirin kalite seviyesinin düşürdüğünü, basitleştirildiğini düşündükleri için buna son vermek amacıyla ortaya çıkmışlardır.

*  Sözcüklerin anlamına değil söylenişindeki güzelliğe önem vermişlerdir.

*  İkinci Yenicilere göre her şey insanla başlar insanla biter.

*  Günlük konuşma dilini dışlarlar.

*  İkinci Yenicilere göre şiirin kendine göre bir dili olmalıdır. Sıradan, argolu, basit bir dil asla şiirin dili olamaz. Dil, şiirin en temel ve en önemli unsurudur. Hatta dil şiirin baş tacıdır.

*  Önemli olan kelimelerin anlamları değil, şairin ona yüklediği anlamlardır.

*  II. Yeni şiirimizde çok uzun soluklu olmasa da, geniş bir okuyucu kitlesi bulamasa da Türk şiirine yeni boyutlar getirmiştir.  İmgeci şiiri savunurlar bu yüzden ilk okunduğunda şiir pek anlaşılmaz.

*  “Şiir için şiir” anlayışıyla hareket etmişler; erdem, ahlak, toplum ve gerçek gibi konuların şiirin dışında tutulması gerektiğini savunmuşlardır.

*  II. Yeni’ye göre şiir bir öykü anlatma aracı değildir. Öteki edebi türlerden kesin çizgilerle ayrılmalıdır. Bu yüzden konuyu ve olayı şiirden atmışlardır.

*  Eşya, görünüm ve insanı gerçeküstücülükten daha aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. Nesnenin genel görüntü dünyasını değiştirme dileğiyle soyutlamaya gider ve gerçek üstü bir tablo gibi eşyalar arası sınırları kaldırarak biçimsel farklılıkları aşmayı denerler.

*  İçsel bireyci şiir anlayışı vardır. Anlam yönünden her konuda özgür olmak, şiir anlayışlarının amaçlarından biridir. İkinci Yenicilere göre anlatım kapalı ve soyut olmalıdır.

*  Şairler anlamı karartan ve gizleyen bir tavır takınırlar. Sözcüklerin gündelik kullanımlarıyla yiten anlamı yerine, çağrışımlarla derinleşen ve çoğalan değerine önem verirler.

*  Onlara göre şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil; musiki ve anlatım zenginliği ile sağlanmalıdır.

*  Bu adı onlara Muzaffer İlhan Erdost vermiştir.

* Dadaizm ve sürrealizm bu akıma da etki etmiştir. İnsanın bilinçaltı dünyasını aktarmaya çalışmışlardır.

*  Nükte, şaşırtmaca ve tekerlemelerden kaçınırlar.

*  Daha çok aydın kesimin ve elit tabakanın zevkine hitap ederler.

*  Şiiri musiki ve resimle ilişkiye sokarlar.

*  Konu, öykü ve olay, şiirin bünyesinden silinmek istenir bu yüzden bu akımın şiiri daha çok betimleyici metinlerden oluşur.

*  Bu akımın temsilcileri, siyaset dışı kalmaya özen gösterirler.

*  Büyük ve küçük harfleri kullanmada titizlik göstermemişler; noktalama işaretlerini kullanmamışlardır.

 

II. Yeni Sanatçıları:

·  Sezai Karakoç     

·  Edip Cansever     

·  Turgut Uyar     

·  İlhan Berk     

·  Cemal Süreya     

·  Ece Ayhan

 

 

 

Ziyaretçiler

002585
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2585
0
2585
0
102062
0
2585

İP'niz: 54.82.119.116
Server Time: 2019-04-21 12:38:35

Arama