EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU (1889–1974)

 

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (1889–1974)

 

*  1889’da Kahire’de doğdu.

*  İlköğrenimine ailesiyle birlikte 6 yaşındayken gittiği Manisa’da başladı. 1903’te İzmir İdadisi’ne girdi. Ömer Seyfettin, Şahabeddin Süleyman ve Baha Tevfik ile burada tanıştı. Babasının ölümünden sonra Mısır’a gitti. Öğrenimini İskenderiye’deki bir Fransız okulunda tamamladı. 2. Meşrutiyet'in ilanından kısa bir süre önce İstanbul'da geldi. 1908’de başladığı İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirmedi.

*  Kurtuluş Savaşı’nda "Tetkik-i Mezalim" komisyonundaki görevi nedeniyle Kütahya, Simav, Gediz, Sakarya yörelerini dolaştı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Mardin ve Manisa milletvekili oldu. Tiran elçiliğine atandı.

*  Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge ve İsmail Hüsrev Tökin ile birlikte "Kadro" dergisini kurdu.

*  Yazarlığa Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde başladı.

*  Muhit, Şiir ve Tefekkür, Servet-i Fünun, Rübab, Türk Yurdu, Peyam-ı Edebi, Yeni Mecmua, İkdam gibi dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı.

*  Fecr-i Âticiler’in "sanat kişiseldir" görüşünü paylaştığı ve "sanat için sanat" yaptığı için sanat hayatının ilk döneminde 1909’da Şahabettin Süleyman aracılığıyla Fecr-i Âti topluluğuna katıldı.

*  Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar, sanat anlayışını değiştirmesine yol açtı. Toplumsal konulara ağırlık vermeye başladı. Bu ikinci dönem eserlerinde önce Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının dilde yenileşme çabalarına karşı çıktı. Sonra Ziya Gökalp'in de etkisiyle Yeni Lisan ve Milli Edebiyat akımını benimsedi.

*  Yakup Kadri, daha çok romancı yönüyle ön plana çıkmıştır. Bu türün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biri oldu.

*  Yazarlık yaşamı boyunca Batı edebiyatı özelliklerine sıkı sıkıya bağlı kaldı. Balzac, Flaubert ve Zola'dan etkilenmiştir.

*  Eserlerinde belli tarihsel dönemleri ele aldı. Kiralık Konak’ta I. Dünya Savaşı öncesindeki üç kuşağın arasındaki farklılıkları; Hüküm Gecesi’nde Meşrutiyet döneminin parti kavgaları; Sodom ve Gomore’de Mütareke dönemini ve İstanbul’daki ahlaki çöküşü; Yaban Kurtuluş Savaşı yıllarının Anadolu’su; Ankara’da Cumhuriyet’in ilk yılları; Bir Sürgün’de II. Abdülhamid dönemi; Panorama’da 1954’ten sonraki toplumsal değişiklikleri; Nur Baba’da Bektaşi tarikatının bozulan yönleri yer alır.

*  1955’ten sonra da anıları dışında kitap yazmadı. Romanları arasında en ünlüleri Nur Baba, Kiralık Konak ve Yaban’dır. İlk romanı Nur Baba, 1922’de kitap olarak basılmadan önce gazetede yayınlandı.

 

ESERLERİ:

 Roman: Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panaroma, Hep O Şarkı

Öykü: Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikâyeleri

Şiir: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan

Anı: Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları

 

Ziyaretçiler

002692
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2692
0
2692
0
102169
0
2692

İP'niz: 54.82.119.116
Server Time: 2019-04-21 13:01:20

Arama