EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

d) KITA

d) KIT'A

 

KIT'A

 

*  Felsefi ve sosyal düşüncelerin anlatıldığı şiirlerdir

*  Kelime anlamı “parça, bölük, cüz”dür.

*  Kafiye düzeni matla beyiti olmayan gazel gibidir. Yani “ba ca da fa …” şeklindedir. Bazen matla beyiti de bulunabilir.

*  En az iki, en çok on iki beyitten oluşur.

*  Genellikle son beyitte şairin mahlâsı bulunmaz.

*  Kıtada beyitler arasında anlam bağı vardır.

*  Kıtalar farklı konularda yazılır: önemli bir düşünce, hikmet, nükte, yergi.

*  Kıtalar aruzun her kalıbıyla söylenir.

 

ÖRNEKLER

 

Her kimim var ise zâtında şerâret küfrü           ---b

İstilahât-ı ulum ile müselman olmaz                ---a

 

Ger kara taşı kızıl kan ile rengin etsen             ---c

Tab’a tağyir verip lâl’i Bedehşân olmaz          ---a

 

Eylesen tûtiye ta’lim-i edâ-yı kelimat              ---d

Nutku insân olur ammâ özü insân olmaz         ---a

 

Her uzun boylu Şecâ’ar edebilmez da’vi         ---e

Her ağaç kim boy atar serv-i hirâmân olmaz   ---a                   Fuzulî 

 

        Fâ i lâ tün - Fâ i lâ tün - Fâ i lâ tün – Fa’ lün

                                                                        

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.    www.edebiyatname.com

 

 

 

Ziyaretçiler

000064
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
64
0
64
0
64
0
64

İP'niz: 3.87.147.184
Server Time: 2019-05-20 00:19:58

Arama