EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

e) MÜSTEZAT

e) MÜSTEZAT

 

MÜSTEZAT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Kelime anlamı “artırılmış, çoğaltılmış” tır.

* Beyitleri bir uzun bir kısa dizeden oluşan özel bir gazel biçimidir.

* Uzun dizelere kısa bir dize ekleyerek yazılır. İki kısa dize de eklenebilir. Eklenen bu kısa dizelere “ziyade” adı verilir.

* Uzun dizeler kendi arasında kısa dizeler kendi arasında uyaklı.

*  Müstezatların kıtada olduğu gibi matla beyti yoktur.

*  Konu bakımından gazelden farkı yoktur. Aşk, sevgi, güzellik ve içki konularını işleyen şiirlerdir.

*  Uzun mısraların ölçüsü “mefûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün” ise eğer kısa mısraların ölçüsü de uzun mısranın ölçüsüne uygun biçimde “mefûlü / feûlün” olacaktır.

*  Diğer özellikleri gazelle aynıdır.

 

 ÖRNEK:

 

Ey şûh-ı kerem pişe dil-i zâr senindir               

Yok mihnetin asla                                              

Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir           

Pinhan ü hüveyda                                              

 

Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz  

Baş üzre yerin var                                              

Gül goncasısın gûşe-i destar senindir                

Gül, ey gül-i rânâ                                                   

 

Neylersen edip bir-iki gün bâr-ı cefâya

Sabreyle de sonra

Peymâne senin hâne senin yâr senindir

Ey dil tek ü tenhâ

Bir bûse-i cân bahşına ver nakd-i hayatı

Ger kail olursa

Senden yanadır söz yine bazar senindir

Ey âşık-ı şeydâ

Çeşmân-ı siyeh mest-i sitem kakülü pür-hâm

Ebrûları pür-çîn

Benzer ki bu dîldâr-ı cefâkâr senindir

Biçâre Nedîmâ         

                                                                 Nedim      

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.    www.edebiyatname.com

 

 

 

Ziyaretçiler

000051
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
51
0
51
0
51
0
51

İP'niz: 3.87.147.184
Server Time: 2019-05-20 00:19:15

Arama