EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

a) RUBÂÎ

a) RUBÂÎ

 

RUBAİ

 *  İran edebiyatından Türk edebiyatına geçmiş bir nazım biçimidir.

*  Tek dörtlükten oluşur.

*  Kafiye şeması: “aaxa” şeklinededir.

*  Kendine özgü aruz ölçüleriyle yazılır. Bu kalıplar “mef û lü” ile başlar, “fa’ul” ya da “fa” ile biter.

*  Rubailerde şair, dünya görüşünü, felsefesini, tasavvufi düşüncesini, maddi ve manevi aşkını özlü bir biçimde işler.

*  Az sözle çok şey söylemek esastır.

*  İran edebiyatında Ömer Hayyam; edebiyatımızda ise Mevlânâ, Nabi, Nedim, Yahya Kemal ve Arif Nihat Asya önemli rubai şairleridir.

 

 ÖRNEK  1:

Mecnûn ki lâ-ilâhe illâ der idi                   ---a

Teklif-i Şu’ûr eyleseler “lâ” der idi           ---a

Ol mertebe meşgûl idi Leylâ il kim           ---x

Mevlâ diyecek mahalde “Leylâ” der idi    ---a 

                                                                      Yenişehirli Avnî

 

 

ÖRNEK  2:

Eslâf kapıldıkça güzelden güzele                 ---a

Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele        ---a

Sönmez seher-i haşre kadar şi’r-i kadîm      ---x

Bir meş’aledir devredilir elden ele               ---a

                                                       Yahya Kemal BEYATLI

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.    www.edebiyatname.com

 

 

 

 

Ziyaretçiler

000224
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
224
0
224
0
224
0
224

İP'niz: 3.87.147.184
Server Time: 2019-05-20 01:14:42

Arama