EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

c) MURABBA

c) MURABBA

 

MURABBA

 

*  Bent denilen dört mısralık bölümlerden meydana gelen bir nazım şeklidir.

*  En az üç en fazla yedi bentten oluşur.

*  Murabba aruzun her kalıbıyla yazılabilir. Özellikle uzun kalıplarla yazılır.

*  Her konu işlenebilir. Özellikle felsefî konular ve aşk...

*  Kafiye düzeni “aaaa - bbba - ccca ...” ya da  “bbba - ccca - ddda ...” şeklindedir.

*  Bazen dördüncü mısralar nakarat olabilir.

*  Nedim ve Fuzuli önemli murabba şairlerimizdendir.

 

     ÖRNEK:

 

Perişan- hâlin oldum sormadın hâl-i perişânım             --- a

Gamından derde düştüm kılmadın tedbîr-i dermanım   --- a

Ne dersin rüzgârım böyle geçsin güzel hanım               --- a

Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü Sultanum     --- a

 

Esîr-i dâm-ı aşkın olalı senden vefâ görmen                 --- b

Seni her kanda görsem ehl-i derde âşinâ görmen          --- b

Vefâ vü âşinâlık resmini senden revâ görmen               --- b

Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü Sultanum     --- a

 

Değer her dem vefasız çerh yayından mana bin ok        --- c

Kime şerh eyleyem kim mihnet ü endûh u derdim çok  --- c

Sana kaldı mürüvvet senden özge hiç kimsem yok        --- c

Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü Sultanum      --- a

 

Gözümden dembedem bağrım ezip yaşım gibi gitme

Seni terk eylemezem çün ben beni sen dahi terk eyleme

İgen hem zalim olma ben gibi mazlumu incitme

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

Katı gönlün neden bu zulm ile bidade ragıbtır

Güzeller sen tegi olmaz cefa senden vaciptir

Senin tek nazenine nazenin işler münasiptir

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

Nazar kılmazsan ehl-i derd gözden akıdan seyle

Yamanlıktır işin uşşak ile yahşı mıdır böyle

Gel Allah´ı seversen bendene cevr eyleme lutf eyle

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

Fuzuli şive-i ihsanın ister bir gedayındır

Dirildikçe seg-i kuyun ölende hak-i payındır

Gerek öldür gerek ko hükm hükmün ray rayındır

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım                  

 

                    Me  fâ î  lün   /   me fâ î lün   /   me fâ î lün   /   me fâ î lün  

                                                                                                  (Fuzulî)

 

 

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.    www.edebiyatname.com

 

 

Ziyaretçiler

000168
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
168
0
168
0
168
0
168

İP'niz: 3.87.147.184
Server Time: 2019-05-20 00:51:52

Arama