EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

e) TERBÎ

e) TERBÎ

 

TERBİ

 

*  Kelime anlamı “dörtleme, dörtlü duruma getirme”dir.

*  Bir gazelin beyitlerinin üstüne başka bir şair tarafından aynı ölçü ve uyakta ikişer dize eklenerek yazılan murabbaa denir.

*  Kafiye şeması: (aa)aa (bb)ba (cc)ca (dd)da (ee)ea ...

 

ÖRNEK:  

(Leyla Hanımın Beyitine)

 

Devran eyle dünyayı ben gibi âşık bulunmaz

Aşkınla yanan yürekte bir damla su bulunmaz

'Deme aşık çok bana varmı ben gibi bulunmaz

Aşık sana çoksa bana dilber mi bulunmaz'                M. Hasin Aktürk

 

ÖRNEK:  

 YAHYA KEMAL'İN GAZELİNİ TERBÎ'

 

Gülsitân-ı aşk nesîmi bûy-i cânandan geçer,

Mâh-ı gurbet pâ-be-pâ meh-rûy-i cânandan geçer,

Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânandan geçer,

Her geçen cânâna peyvest olmadan candan geçer.

 

Tâ elestten yağdırır bârân-ı mestî ebr-i aşk,

Bitmeyen hengâmesin, tâ haşre dek ey devr-i aşk,

Cümle lezzetten lezîz iksîrsin ey zehr-i aşk,

Zevki derdinden alan her rûh dermandan geçer.

 

Aşk, râhın nâr imiş hiç sâlikin dönmez geri,

Câm-ı Cem’çün verdiler hep tövbesiz cân u seri,

Meyve-i memnû’dan tadmak günâhından beri,

Kârbân-ı aşk bitmez bir beyâbandan geçer.

 

Zehr olur hecrinde her bir cür’a kim nûş eylese,

Hem-nişîn eyler, kamîsin tutsa ber-dûş eylese,

Pîr olur Ya’kūb bir savt-ı ceres gûş eylese,

Mahfe-i Yûsuf sanır vâdî-i Ken’an’dan geçer.

 

Hem giriftâr-ı garâmız hem şikâr-ı gül-cemâl,

Söylemek olmaz Mürîd, efsûn imiş zevk-ı visâl,

Dinlemekçün mâcerâ-yı hecri nâyından Kemâl,

Mevkib-i yâran civâr-ı beytü’l-ahzandan geçer.

 

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.    www.edebiyatname.com

 

 

Ziyaretçiler

000165
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
165
0
165
0
165
0
165

İP'niz: 3.87.147.184
Server Time: 2019-05-20 00:50:53

Arama