EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

c) MUHAMMES

c) MUHAMMES

 

MUHAMMES

 

*  Her bendi beş dizeden oluşan nazım biçimidir.

*  Her konuda yazılabilir.

*  Aruzun her kalıbıyla yazılır.                                        

*  Muhammes biçimde şarkılar da yazılır. Bunlara muhammes şarkı adı verilir.

*  Kafiye şeması farklı şekillerdedir:

=>  aaaa(nak)a(nak)  - bbba(nak)a(nak) - ccca(nak) a(nak) - ddda(nak)a(nak) 

=>  aaaaaa(nak)  -bbbba(nak)  -cccca(nak)  -dddda(nak)   

=>  bbbaa – cccaa - dddaa - eeeaa

=>  aaaaa - bbbba - cccca - dddda

 

Örnek

                            MUHAMMES

Şeh-râh-ı muhabbet ki tarîk-ı ezelimdir            ---a

Ser-menzil-i aşk eski mekân ü mahalimdir.      ---a

Yoldan koyan ammâ beni tûl-i emelidir            ---a

Bu çâk-i girîbâna sebeb kendi elimdir               ---a

Hep çekticeğim kendi cezâ-yı amelimdir          ---a (nak.)

 

Yazık bana bunca zaman olamdım irşâd           ---b

Kaldım heves-i şâdi ile dehrde nâ-şâd               ---b

Hangi amelimle olayım lâyık-ı âzâd                  ---b

Destimde ne tesbîh ü zebânımda ne evrâd         ---b

Hep çekticeğim kendi cezâ-yı amelimdir           ---a (nak.)

                    …………………

 

       Mef û lü   /   me fâ î lü   /   me fâ î lü   /   fe û lün

                                                                                       Enderunlu Vasıf

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.    www.edebiyatname.com

 

 

Ziyaretçiler

000086
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
86
0
86
0
86
0
86

İP'niz: 3.87.147.184
Server Time: 2019-05-20 00:26:45

Arama