EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

d) TAHMİS

d) TAHMİS

 

TAHMİS

 

*  Kelime anlamı “beşleme, beşli hâle getirme”dir.

*  Bir şairin gazelinin beyitlerinin üstüne aynı ölçü ve kafiyede üçer mısra eklenerek yazılmış muhammese denir.

*  Hemen hemen her şair kendinden önceki veya çağdaşı olan şairlerin birkaç gazelini tahmis etmiştir.

*  Kafiye düzeni  (aaa)aa -  (bbb)ba -  (ccc)ca ...

*  Şair son bentte mahlasını söyler.

 

Örnek

                 FUZULÎ’NİN GAZELİNE TAHMİS

 

Aceb ol şâh-ı zâlim âşıkın hûnına kanmaz mı               ---a           Tahmis

Bu denlü nâle bir gün ana te’sir ede sanmaz mı            ---a           yapılan

Kıyâmet yok mudur sanır yahud haşre inanmaz mı       ---a          bölüm

Meni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı      ---a          Fuzuli’nin

Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı ---a          Beyiti

 

Dem-â-dem ol gül-i handân eder can bülbülün seyrân   ---b          Tahmis

Nasîbi illerin ihsân benim endûh-ı bî-pâyân                  ---b            yapılan

Eder gayrileri handân beni bin derd ile giryân               ---b            bölüm

Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd eder ihsân       ---b         Fuzuli’nin

Niçin kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı  ---a          Beyiti

                          ……………………….

                                                                                                                               MÂNÎ

Me fâ î  lün   /   me fâ î lün   /   me fâ î lün   /   me fâ î lün                   

 

 

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.    www.edebiyatname.com

 

 

Ziyaretçiler

000198
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
198
0
198
0
198
0
198

İP'niz: 3.87.147.184
Server Time: 2019-05-20 01:01:28

Arama