EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

DİVAN EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ

 

1. TEVHİD

 

*  Allah’ın birliğini ve yüceliğini konu edinen ve kaside nazım biçimiyle yazılan şiirlerdir.

*  Tevhit ve münacat divanlarda en başta yer alır.

*  En tanınmış tevhid Nabi’nindir.

 

2. MÜNACAAT

 

*  Allah’a yalvarıp yakarılan ve ondan af dilenen şiirlerdir.

*  Genellikle kaside nazım şekliyle yazılırlar.

*  Tevhit ve münacat divanlarda en başta yer alır.

 

3. NAAT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*  Hz. Muhammed’ı öven ve kaside şekliyle yazılan şiirlerdir.

*  Hz. Muhammed’in türlü vasıfları ve mucizeleri anlatılır.

*  En tanınmış naat Fuzuli’nin Su Kasidesi’dir.

 

 

4. MERSİYE

 

*  Ölen kişilerin ardından söylenen yas şiirleridir.

*  İslamiyet öncesi edebiyattaki adı sagu, halk edebiyatındaki adı ise ağıt’tır.

*  Genellikle terkib-i bend ve kaside nazım şekliyle yazılır.

 

5. MEDHİYE

 

*  Ünlü bir kişiyi övmek için kaside şekliyle yazılan şiirlerdir. Ya padişah, vezir, şeyhülislâm gibi yaşayan devlet büyüklerine ya da 4 halife ve başka din-tarikat ulularına yazılır.

*  Dört halife için yazılanlara “medh-i çehar-yar-ı güzin” denir.

*  Medhiyelerde ve hicviyelerde abartılı bir üslûp vardır.

 

6. HİCVİYE

 

*  Herhangi bir kişiyi ya da düşünceyi yermek amacıyla kaside veya kıta nazım biçimleriyle yazılan şiirlerdir.

*  Halk edebiyatındaki adı “taşlama”, yeni şiirimizdeki adı “yergi”, batı edebiyatındaki adı ise “satirik şiir”dir.

*  Medhiyelerde ve hicviyelerde abartılı bir üslûp vardır.

*  En ünlü hicviye şairi Nefi’dir.

 

7. FAHRİYE

 

*  Şairin kendisini övdüğü kıta veya kasidelere fahriye denir.

*  Genellikle kasideler içinde bir bölümdür.

*  Fahriyede de sanatlı bir üslûp kullanılır.

*  Bu alanda da Nefi meşhurdur.

 

Yusuf ALTINSOY  /  Türk Dili ve Edb. Öğrt.                     www.edebiyatname.com

Ziyaretçiler

6302889
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
218
4081
8676
6264122
26315
125639
6302889

İP'niz: 3.230.76.196
Server Time: 2020-04-07 02:33:35

Arama