EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)

 

 

NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)

 

* Doğalcılık, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da doğdu.

* Bu akımın kuramsal temellerini Fransız Hippolyte Taine'in oluşturdu.

* Edebiyatta Doğalcılık asıl anlatımını, Emile Zola'nın Le Roman expérimental (1880; "Deneysel Roman") adlı deneme yazılarında buldu.

* Natüralizme göre romancı, olguları yalnızca saptayarak yazmakla yetinen bir gözlemci değil, roman kişilerinin iç dünyalarını, duygusal ve toplumsal olguları bir dizi deneyden geçiren bir deneycidir.

* Natüralist yazarlar, nesnel gerçekleri yazdılar ve idealleştirmeye karşı çıktılar.

* Yaşamın acımasız ve kaba yanlarını yansıttılar.

* İnsan kişiliğini anlatabilmek için soya çekim yasalarından ve toplum biliminden yararlandılar.

* Kalıtıma ilişkin görüşlerinin etkisiyle, güçlü tutkuların pençesinde kıvranan basit tipleri ele alarak işlediler.

* Doğalcı yazarlar, çevrenin birey üzerindeki ezici bir etkisi olduğuna inanıyorlardı. Bundan dolayı yapıtlarında, iç karartıcı mekânları, gecekondu semtlerini ve yeraltı dünyasını bir belgesel diliyle işlediler.

* Determinizm yani "doğa olaylarında aynı koşullar altında aynı nedenler hep aynı sonucu doğurur" görüşünü romana getirmişlerdir.

* Romanlarda kahramanların portreleri ayrıntılarına kadar verilir.

* Yazar eserde kişiliğini gizler.

* Gözlem ile birlikte deneyi de uygulayan bir edebiyat akımıdır.

* Çevre ve insan tasvirlerine geniş yer verilir. Sanat doğanın kopyasıdır.

* Tiyatroda kostüm ve dekora önem verilir.

* Eserlerinde hayatı bütün yönüyle anlatırlar.

* Natüralistlere göre bedenden ayrı bir ruh yoktur.

* Dil her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeydedir.

* Sanat toplum içindir anlayışı doğrultusunda eserler verilmiştir.

* Doğalcılık, kısa ömürlü bir akım olmakla birlikte Gerçekçiliğin zenginleşmesini, yeni konuların bulunmasını, biçime öncelik tanımayan ve yaşama yakın olan bir anlatımın gelişmesini sağladı.

* Türk edebiyatına Natüralizm(Doğalcılık), deneye dayalı bilimlerin ateşli savunucusu Beşir Fuad’ın etkisiyle girdi.

* Beşir Fuad, roman ya da öykü yazarı değildi, ama bazı yapıtlarında Doğalcılığın temel ilke ve yöntemlerini savunarak dönemin romancı ve öykücülerini etkiledi.

* Türk edebiyatının ilk Natüralist romanı, 1891'de Ahmed Midhat Efendi’nin yazdığı Müşahedat‘tır (Gözlemler).

* Bu akımın Türk edebiyatındaki ilk önemli temsilcisi ise Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır. Gürpınar Doğalcılık'a, Mürebbiye (1899) adlı romanında kahramanlardan birinin ağzından bu akımın ne olduğunu anlatacak kadar önem vermiştir.

 

YABANCI TEMSİLCİLER

 

* Emile Zola                          

* Guy de Maupassant                

* Goncourt Kardeşler             

* Alphonse Daudet

* John Steinbeck                  

* Ernest Hemingway                 

* Henrik İbsen                        

* Stephen Crane

* Frank Norris                       

* Jack London                           

* Theodore Dreiser                 

* Joris-Karl Huysmans

* Gerhart Hauptmann           

* José Maria Eça de Queirós

 

TÜRK TEMSİLCİLER

* Nabızade Nazım

* Hüseyin Rahmi Gürpınar

* Beşir Fuat

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım Öğrt.        www.edebiyatname.com

 

 

 

 

 

Ziyaretçiler

000616
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
616
2807
616
0
616
0
616

İP'niz: 100.25.214.89
Server Time: 2019-06-26 03:36:45

Arama