EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

İDEALİZM

 

 

İDEALİZM

 

*  Dünyayı ve varoluşu bilinç ve düşünceye öncelik vererek açıklama öğretisinin temel olduğu felsefi akımın edebiyattaki uzantısıdır.

* 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır.

* Bireyci dünya görüşü ve simgecilik akımına bir tepki olarak doğmuştur.

* En büyük temsilcisi Fransız yazar Jules Romains’tir.

* Bu akımın temelleri, Romains’le Chenneviere’nin yazdığı “Şiir Üzerine Küçük İnceleme” ve Georges Duhamel’le Charles Vildrac’ın kaleme aldığı “Şiir Tekniği Üzerine Notlar” adlı eserlerde ortaya konulmuştur.

* İdealizm, varlığın düşünceden bağımsız olarak varolduğunu kabul eden "gerçekçilik", "maddecilik" ve "doğalcılık" felsefe anlayışlarının karşısında yer almaktadır.

* İdealistler; doğadaki şeyleri ya da nesneleri, her şeyin özünü oluşturan tek bir gücün ya da enerjinin geçici görünümleri olarak görür.

* Varlığın tüm görünüşlerinde tek bir anlamın yattığını düşünür; varoluşu tek bir birlik olarak algılar.

* Aklın sağladıklarının dışında gerçekliğe ulaşmanın olanaksız olduğunu öne sürer; gerçekliği "idea"olarak belirleyip maddeyi bunun bir yansıması sayar.

* İdealistlere göre duyularımızla bildiğimiz maddi şeyler, kusursuz “İdea”nın kusurlu kopyalarıdır.

* İdealizm Çağcıl yaşamın artık makineleşen toplumları ve alabildiğine serpilip gelişen kentleriyle bireyi topluluk içinde yaşamaya zorladığını vurgular.

* Bir arada yaşamanın yarattığı ortak kanı ve duyguları dile getirmeyi amaçlamaktadır.

* İdealizm; topluluk bilincini ve bu bilince göre bireyin varoluşunu, yaşamı belli belirsiz yönlendiren kimi tinsel gerçekleri betimlemeyi ön planda tutar.

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım Öğrt.   www.edebiyatname.com

 

Ziyaretçiler

5276537
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2416
0
2416
0
60369
0
5276537

İP'niz: 54.210.158.163
Server Time: 2019-06-16 16:38:38

Arama