EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

REALİZM (GERÇEKÇİLİK)

 

REALİZM (GERÇEKÇİLİK)

 

* Gerçekçilik, tabiatı olduğu gibi, görünüşte sanıldığı gibi çirkinlikleri ve bayağılıklarıyla anlatmaya çalışan bir sanat akımıdır.

* 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak çıkmış bir akımdır.

* 1857 yılında Gustave Flaubert’in “Madame Bovary” adlı romanıyla, realizmin, romantizm karşısında üstünlük sağladığı kabul edilmektedir.

* Sanatçı, anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanmalıdır; insan, içinde bulunduğu çevrenin özellikleriyle tanıtılmalıdır.

* Gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel bir şekilde aktarmayı amaçlarlar.

* Sanatçının eğitme amacı yoktur; o, gerçekleri olduğu gibi anlatan bir gözlemcidir. Eserlerine kendi duygu, düşünce ve yorumlarını katmazlar.

* Realizmde, duygu ve hayaller yerini, toplum ve insan gerçeklerine bırakır.

* Yaşanan ve gözlenen gerçek bütün çıplaklığıyla anlatılır. Bunun sağlanması için gerektiğinde anket gibi bazı sanat dışı yöntemlere bile başvurulmuştur.

* Gerçeğin anlatılması için kişilerin psikolojileri, onların kişiliklerini etkileyen çevrelerinin tanıtımı, içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. Onun için de betimleme, realist yazarlarda en önemli anlatım biçimi olarak dikkat çeker.

* Yalnızca yaşananın anlatılmasına yönelen gerçekçiler, olaylar ve kişiler karşısında tarafsız davranırlar. Kendi duygu ve düşüncelerini gizlemelidir.

* Sanatçılar, insanı ve toplumu "iyi-kötü, güzel-çirkin" demeden olduğu gibi yansıtmak zorundadır. (klasikler, olması gerektiği gibi; romantikler, kendi istedikleri gibi, anlatırlar.)

* Kişiler, toplumsal düzeylerine göre konuşturulmuştur.

* Realistler, toplum ve gerçeklerini ele almalarına karşın, sanatı ve edebiyatı bir mücadele aracı olarak görmemişlerdir.

* Realist edebiyatta tiyatro, özellikle de roman türleri çok gelişmiştir.

* Dil, zorlama bir dil değildir. Anlatım, sağlam kurgulu, açık ve anlaşılırdır. Biçim güzelliğine çok önem vermişler, dilde ve anlatımda süsten, özentiden kaçınmışlardır.

* Eserlerinde daha çok yaşamın olağan olaylarına yöneldikleri için çok basit bir konu bile ele alınıp işlenir.

* İnsanın doğal ve toplumsal gelişmesinde çevrenin etkisi göz önünde tutularak çevre betimlemelerine özen gösterilir. Romantizmde olduğu gibi doğa betimlemeleri süs değildir; kişinin iç dünyasını yansıtır. Betimleme için betimleme yapılmaz. Betimlemeler, sanatçının gözüyle değil, yapıttaki kişilerin gözüyle yapılır.

YABANCI TEMSİLCİLER


 

Honore de Balzac

Stendhal

Gustave Flaubert

Guy de Maupassant

Alphonse Daudet

Charles Dickens

N.Gogol

İ.Turgenyev

F.Dostoyevski

L.Tolstoy

A.Çehov

Maksim Gorki

J.London

E.Hemingway

J.Steinbeck


 

 

 TÜRK TEMSİLCİLER


 

Recaizade Mahmut Ekrem

Samipaşazade Sezai

Nabizade Nazım

Halit Ziya Uşaklıgil

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Memduh Şevket Esendal

Reşat Nuri Güntekin

Refik Halit Karay

Sait Faik Abasıyanık

Halide Edip Adıvar

Ömer Seyfettin

Sabahattin Ali

Halikarnas Balıkçısı

Orhan Kemal,

Kemal Tahir

Yaşar Kemal

Fakir Baykurt


 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım Öğrt.   www.edebiyatname.com

 

 

Ziyaretçiler

5276498
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2377
0
2377
0
60330
0
5276498

İP'niz: 54.210.158.163
Server Time: 2019-06-16 16:29:57

Arama