EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

EDEBÎ SANATLAR KONU TESTİ 2

 

 

EDEBİ SANATLAR KONU TESTİ  2

 1.  Aşağıdakilerden hangisi bir kelimenin birden çok  anlama gelmesiyle ilgili söz sanatıdır?
A) Tenasüp        B)Tevriye      C) Mecaz  D)Tecahül-i Arif     E) Aliterasyon
 

2.  Yapraktan saçın yerlere yaymış
     Sonbahar ağlıyor ayaklarında
Dizelerindeki söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Gül budanmış dal dal olmuş
B) Mor sümbüllü dağlar yurdum
C) Güneş gökte güller gibi
D) Gözlerim yolda, kulağım seste
E) Güller ağlaşır, kucaklar seni
 

3.  Böyle bağlar
     Yar başın böyle bağlar,
     Gül açmaz, bülbül ötmez
     Yıkılsın söyle bağlar
Bu manideki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzetme       B) Kişileştirme       C) Cinas   D) İstiare            E) Abartma

 
4. "Tanzimat, İstanbul'a büsbütün başka bir gözle baktı."
cümlesindekine benzer bir söz sanatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı.
B) Modacılar bu yıl bütün İstanbul'a deri giydirecek.
C) Bütün kahveler tıklım tıklım doluydu.
D)Tanzimat'tan sonra insanla birlikte kahveler de değişti
E)İstanbul şehir değil, bir canlı tarih.

 
5.  Lale der güldüğümü
     Gülde olur gül düğümü
     Ben dosttan ayrılalı
     Kim görmüş güldüğümü
Yukarıdaki dörtlükteki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tevriye      B) Cinas     C) Kinaye     D) Teşbih              E) istiare

 
6. Gök masmavi bu sabah,
    Güzel şeyler düşünelim diye.
    Yemyeşil oluvermiş ağaçlar,
    Bulutlara hasretinden.
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir olayın gerçek sebebini bir yana bırakarak olguyu başka bir sebebe bağlama
B) Bir anlam inceliği oluşturmak için bildiği şeyi bilmez görünme
C) Bir kelimeyi, gerçek anlamı dışında başka bir kelime yerine kullanma
D) İnsanlara has bir niteliği cansız varlıklara aktarma
E) Birbirine zıt kelime ve kavramları bir arada kullanma

 

7.  Aşağıdaki beyitlerin hangisinde mübalağa sanatı
kullanılmıştır?

A) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın.
    Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.
B) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını,
    Nergis gibi kıyamete kadar çeksin intizar.
C) Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
    Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
D) Gülüm şöyle, gülüm böyle demektir yare muradım,
    Seni ey gül sever canım ki canane hitabımsın.
E) Üftadelerle gerçi o meh senli benlidir.
    Benlik ederse de yakışır, çifte benlidir.
 

7. Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi;
    Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi.
Bu dizelerdeki kişileştirme, aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan;
    Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında.
B) Bir bulut geldi üstüne bahçenin,
    Bütün ağaçların keyfi kaçtı.
C) Toros dağlarının üstüne
     Ay un eledi bütün gece.
D) Eskici dükkanındaki asma saat,
     Çelik bir şal atmış omuzlarına.
E) Ay, zeytin ağaçlarından yere damlıyordu;
    Açtım avucumu altına tuttum.
 

9.Aşağıdaki dizelerin hangisinde mübalağa (abartma) sanatı yapılmıştır?
A) Neden her kime yüz tuttum,ben ondan yüz bela gördüm.
B) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
C) Gül rengi yüzün benli de göğsün niye bensiz?
D) Kısmetindir gezdiren yer yer seni.
E) Alem sele gitti gözlerimin yaşından.

 
10. "Mevsimler yas tutup çöller ağlasın." mısrasındaki edebî sanat aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Yollar bir nehir gibi akıyordu gurbete
B) Ellerin takılırken rüzgarların saçma
C) Asıldı arabamız bir dağın yamacına
D) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya
E) Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya 


11. "Çamlıkları dolaşır rüzgar gibi kuşları.
        Dallarda şarkı söyler kuşlar gibi rüzgarı"
Beyitte en belirgin olan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecaz      B) İstiare       C) Tezat      D) Teşbih           E) Mübalağa

 
12. Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut,
      Sen de eller gibi adımı unut.
      Kapımı birkaç gün için açık tut,
      Eşyam bakakalsın diye ardımdan.
Yukarıdaki dörtlüktekine benzer bir edebî sanat aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Güneş tatlı tatlı gülümsüyordu.
B) Halit Ziya'yı okudun mu ?
C) Havada yaprağa döndürdü rüzgar beni.
D) Sular mı yandı ? Neden tunca benziyor mermer?
E) Alem sele gitti gözlerimin yaşından.
 

13. Ses geliyor kuleden
      O kaş, o göz değil mi
       Beni sana kul eden?
Aşağıdakilerden hangisinde bu dizelerdeki gibi bir söz sanatı vardır?
A) Ada yolu kestane,
    Dökülür tane tane.
B) Bir elinde cımbız.
    Bir elinde ayna;
    Umurunda mı dünya
7
C) Her nefeste eyledik yüz bin günah.
    Bir günaha etmedik bir gün ah.
D) Elimden tutar öyle,
    O benden utanır, ben ondan.
E) Aheste çek kürekleri mehtab uyanmasın.
    Bir alem-i hayale dalan ab uyanmasın.

 
CEVAP ANAHTARI

1-B  2-E  3-C  4-B  5-B  6-A  7-A  8-A  9-E  10-B 11-D  12-A 13-C

 

 

(Bu sayfadaki sorular internet ortamından derlenmiş sorulardır...)

 

 

Ziyaretçiler

6509888
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2832
0
2832
6507056
2832
111585
6509888

İP'niz: 34.231.21.83
Server Time: 2020-06-01 21:14:19

Arama