EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

FECR-İ ATİ TOPLULUĞU KONU TESTİ 1

 

 

FECR-İ  ATİ  TOPLULUĞU KONU TESTİ 1

 

1. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati edebiyatının temsilcilerinden biridir?

A)  Ahmet Haşim       B) Namık Kemal       C) Tevfik Fikret  

D)  Ziya Paşa              E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

Fecr-i Ati topuluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımından etkilenmiştir.Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirle-rinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış , bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

2.  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tevfik Fikret      B) Ahmet Haşim       C)  Mehmet Rauf     

D)  Halit Ziya Uşaklıgil  E)  Ziya Gökalp

 

 

  I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.

 II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne bağlıdırlar.

III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır.

IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için kısa sürede dağılmışlardır.

 V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluktur.

3.  Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

   A)  I          B) II          C) III          D) IV         E)  V

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati roman ve hikayesinin etkisinde kaldığı akımlardır?

A) sembolizm ve parnasizm

B) klasisizm ve natüralizm

C) sembolizm ve parnasizm

D) realizm ve natüralizm

E) natüralizm ve sürrealizm

 

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellik-leri arasında yer almaz?

A) Daha çok sembolizm ve parnasizmin etkisinde kalmışlardır..

B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.

C) Sade dil kullanarak gelecek kuşaktaki yazarlara bu yönde örnek olmuşlardır.

D) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.

E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça kullanmışlardır.

 

 

6.   Fecr - i Ati için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A) Edebiyat - ı Cedide'ye karşıdırlar; onları izle­mekten öteye gidemezler.

B) Değişik dergilerde yazarlar, bir topluluk görün­tüsü veremezler.

C) Sanatı kişisel ve saygın bulurlar.

D) Bireysel özgürlüğü, çeşitliliği savunurlar.

E)  Halk edebiyatına, heceye ilgi duyarlar.

 

 

7.  Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)  Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu

B)  Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye

C)  Mehmet Rauf – Eylül

D)  Ahmet Haşim – Hac Yolunda

E)   Ömer SeyfettinEfruz Bey

 

 

8.  Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr - i Ati'ye katılmaz?

A) Celal Sahir         B) Ahmet Haşim      C) Refik Halit Karay

D) Emin Bülent E) Yahya Kemal Beyatlı     

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati şiirinin etkisinde kaldığı akımlardır?

A) sembolizm ve parnasizm

B) klasisizm ve natüralizm

C) realizm ve natüralizm

D) sembolizm ve parnasizm

E) natüralizm ve sürrealizm

 

 

10.   Aşağıdakilerden hangisi Fecr - i Ati sanatçıla­rının amaç-larından biri değildir?

A)    Yetenekli sanatçıları toplamak, kamuoyunu aydınlatmak

B)    Topluluğa özgü seçkin bir kitaplık kurmak

C)   Batının önemli yapıtlarını çevirmek

D)   Ulusal tarih ve kaynaklardan yararlanmak

E)    Eserlerini Batı dillerine çevirmek, Batı ürünle­rini tanıtmak

 

   

11. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun uzun ömürlü olmamasının nedenlerindendir?

A) Aydın keesimin topluluğa fazla ilgi göstermemesi

B) Yenilik için yola çıkmalarına rağmen Servet-i Fünunun devamı gibi olmaları

C) Sultan Abdülhamit’in baskıcı yönetimi

D) O dönemde çıkan olaylar ve savaşlarda alınan yenilgiler

E) Topluluğu bir arada tutacak etkin bir liderin olmaması

 

 

12.  Fecr-i Ati edebiyatı hangi edebi topluluğa tepki olarak ortaya çıkmıştır?

A) Tanzimat Edebiyatı

B) Milli Edebiyat

C) Servet-i Fünun Edebiyatı

D) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

E) Divan Edebiyatı

 

 

CEVAPLAR: 1-A, 2-B, 3-A, 4-D, 5-C, 6-E, 7-D, 8-E, 9-A, 10-D, 11-B, 12-C

Ziyaretçiler

002566
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2566
0
2566
0
2566
0
2566

İP'niz: 3.80.32.33
Server Time: 2019-01-17 16:42:43

Arama