EDEBİYATNAME

Paylaşmak yücelmektir...

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

NESİR VE ŞİİR BİLGİSİ KONU TESTİ 1

 

 

NESİR VE ŞİİR BİLGİSİ KONU  TESTİ 1

 

1.   Aşağıdakilerden hangisi fikir yazısı değildir?
A) Eleştiri           B) Fıkra           C) Makale       D) Deneme             E). Anı

 

2.Eski Yunan edebiyatının ortaya koyduğu bir şiir türüdür. Bu tür şiirler kafadan çok yüreğe hitap eder. Duygu ve düşünceler coşkun ve hareketli bir şekilde anlatılır. Baş-langıçta konuşu sadece aşk iken zamanla konu alanı genişlemiştir. Türk edebiyatında bu türde şiir yazan şairlerimizden bazıları şunlardır: Fuzulî, Nedim, Karacaoğlan, Y. Kemal Beyatlı...
Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epik       B)Didaktik       C)Lirik      D) Pastoral      E) Pastoral
 

3.   Aşağıdakilerden hangisi "Deneme " türünün özellikleri arasında sayılamaz?
A) Konu sınırlaması yoktur.
B) Yazar kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyar.
C) Ortaya konan düşüncelerde bilimsel kesinlik aranmaz.
D) Gazete ve dergi yazısıdır.
E) Günce! olaylar üzerine yazılan günübirlik yazılardır.
 

4.   Yayılır karanlık sisler engine
   Korkarım, bakamam sana ben yine
   Yıllarca dalarım solgun rengine
   Güneşten nur uman gözler yanmasın
Dörtlüğün 1. ve 3. dizelerindeki kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinaslı            B) Tam          C) Zengin     D) Yarım           E) Aliterasyon

 

5.Yunus'un sözü
   Doğrudur özü
   Kan ağlar gözü
   Aşkın elinden
Yukarıdaki dörtlükten hareketle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  
A) Bir şiirin son dörtlüğüdür.
   B) Kafiye ve redif bir arada kullanılmıştır.
   C) Sözlü edebiyat ürününden alınmıştır.
   D) Dili oldukça sadedir.
   E) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.

 

6.Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?
A) Ayrılmasın ruhun neye bağlıysa bedenden.
    Yollar gibi yıllar da ayırmaz beni senden.
B) Alnındaki her çizgi beyaz bir gece saklar,
    Bir başka şafaktır saçımın gördüğü aklar.
C) Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu,
    Bin yıl sürecek zannedilen bir kar sesidir bu.
D) "Yalnız duyan yaşar" sözü, derler ki doğrudur.
    "Yalnız duyan çeker" derim, en doğru söz budur.
E) Bu musikiyi, O, son kudretiyle parlattı.
    Ölünce, ülkede bir muhteşem güneş battı.

 

7.     Nedir zaman nedir,
     Bir su mu,bir kuş mu?
     Nedir zaman nedir?
     İniş mi,yokuş mu?
Dörtlüğün ikinci ve dördüncü mısralarındaki kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çapraz     B)Sarma    C)Cinaslı    D)Yarım    E)Zengin  

 

8.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Ardında kalalım hudutların
    Diliyle toz pembe bulutların
B) Gümüşlü bir fecrin zafer aynası
    Muradiye sabrın acı meyvaşı
C) Bakışlarımız aynı duyguda
    Bir besteyi sürüklerken suda
D) Çepeçevre kaplasın bu ziya, bu renk
    Havayı dolduran uhrevi ahenk
E) Yarın elbet bizim elbet bizimdir
    Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir

 

9.     Gözler var
     Bak sineme gözler var
     İsterim yare gitmek
     Dört yanımı gözler var
     Bana yardan geç derler
     Yarda ahu gözler var
Bu manide hangi çeşit kafiye kullanılmıştır?
A) Zengin kafiye       B) Cinaslı kafiye       C) Tam kafiye     D) Yarım kafiye    E) Tunç kafiye

 

10. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet
      Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet
Yukarıdaki dizelerde hangi tür kafiye kullanılmıştır?
A) Zengin kafiye      B) Çapraz kafiye      C) Yarım kafiye       D) Tam kafiye     E) Cinaslı kafiye


11." Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk
      Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk ."
Yukarıdaki beyitte hangi kafiye çeşidi kullanılmıştır?
A)Yarım      B)Tam      C)Zengin      D)Cinaslı      E)Tunç 

 

13. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?
A) Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
    Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de
B) Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela
    Hani tauna da zuldür bu rezil istila
C) Ağacı kıskanırım yemiş yüklü dalı var
    Bahar olsun, güz olsun, ne güzel masalı var
D) Yarın elbet bizim, elbet bizimdir
     Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir
E) Şimdi başka zaman, başka bahçeden
     Kerpiçten oyulmuş bir pencereden

 

12. Gönül bir deva-yı mutlak ister hem kabul etmez,
      Felekten şah-ı daru verseler bir dem kabul etmez.
Beytin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım kafiye         B)Tam kafiye       C) Zengin kafiye  D) Cinaslı kafiye        E)Tunç kafiye

 

14. Zevk-i gam dilde midir,dağda mı tende midir?
      Neşve bülbülde midir,gülde mi,gülşende midir?
Yukarıdaki beyitte bulunan kafiyenin çeşidi nedir?
A)Tunç    B)Yarım    C)Zengin    D)Cinaslı    E)Tam
 

15. Aşağıdaki dizelerden hangisinde redif vardır?
A) Eliyor dört yana sakin bir günü
     Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
B) Çinilere sinmiş Kur'an sesini
    Fetih günlerinin saf neşesini
C) Ömrümün timsali beyaz Nilüfer
    Türbeler, camiler eski bahçeler
D) Bursa'da bir eski cami avlusu
     Küçük şadırvanda şakırdayan su
E) Nakleder yadını gelen geçene
    Bu hayalle uyur Bursa her gece
 

16. Aşağıdakilerden hangisinde cinaslı kafiye kullanılmıştır?
A) Her ne yana baksam sen varsın orda
    Bakmam yabancıya sen varsın orda
B) Baltasız kesersiniz beni
    Ocaklarda yakarsınız beni
C) Ben sana bülbül, bana sen gülsen ol
    Ko beni ağlayayım, sen gül şen ol
D) Halay çekilen toprak bu toprak değil
    Gamla örtülü bayırlar çıplak değil
E) Şimdi başka zaman, başka bahçeden,
    Kerpiçten ayrılmış bir pencereden,


17. Herhangi bir konuyu nesnel açıdan alıp bilimsel bir tavırla inceleyen gazete ve dergi yazılarıdır. Bilgi vermek, bir düşünceyi savunmak amacını güder. Ayrıntılı bir biçimde, kanıtları belgelere bağlanarak geniş halk kitlesine sunul-maya çalışılır doğrular. Amacına ters düşeceğinden sanatlı anlatımdan kaçılarak açıklığa önem verilir bu yazılarda.
Yukarıda özellikle belirtilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Makale   B)Fıkra   C)Deneme   D)Öykü   E)Anı


18. Yazık ki bu, üstünde en fazla titizlikle çalıştığı belli olan eserinde, daha öncekilerin çizgisi altına düşmüş.Bu başarısızlığın nedeni de, gereçlerini işleyişindeki güçlülük ya da güçsüzlükten çok, sorunu, yani romanın kurallarını ve yerli roman yazarının yolunu ele alışında bazı açmazla-ra girmesi. Romanın tasarlanışı ve kuruluşu, yazarın yazarlık gücünü de iyice azaltıyor.
Bu parçayı geliştirip sürdüren bir yazının türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Eleştiri       B) Fıkra       C) Söyleşi   D) Makale       E) Deneme

 

CEVAP ANAHTARI:
1-E   2-C   3-E   4-C   5-C   6-B   7-E   8-D   9-B  10-A 11-C 12-B  13-B  14-E  16-C  17-A  18-A

 

Ziyaretçiler

3780782
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
5800
5666
30462
3703066
155247
159313
3780782

İP'niz: 54.162.105.6
Server Time: 2018-04-26 20:49:51

Arama