EDEBİYATNAME

Paylaşmak yücelmektir...

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

NESİR VE ŞİİR BİLGİSİ KONU TESTİ 2

 

 

NESİR VE ŞİİR BİLGİSİ KONU TESTİ 2

 

1.   Yazarın günlük olaylara ait fikirlerim dile getirdiği yazı türüdür, Her konuda yazılabilir. Cümleler günlük konuşmalarımızdaki sözlerin kuruluşundadır. Nükteli
sözler de kullanılabilir.
Yukarıda tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra       B) Gezi      C) Deneme     D) Makale      E) Anı

 

2.  Bir sanat ya da düşünce eserinin özünü, yapısını, iyi ve kötü yanlarını anlatır. Bu değerlendirme yapılırken eserin dışına çıkılmaz. Yazarın kişiliği bir tarafa bırakılır. Yazar objektif olmak zorundadır ve gerektiğinde düşüncelerini belgeler ve örneklerle belirtir.
Yukarıda anlatılan edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale   B) Deneme   C)Eleştiri   D)Fıkra   E)Anı


3. Herhangi bir konuda bilgi verirken veya bir gerçeği savunurken türlü kanıtlardan faydalanan, kesin ve inan-dırıcı bir anlatım kullanan gazete veya dergi yazılarıdır. Konular, gazete veya dergilerin havasına uygun olarak çok çeşitli olabilir. Yazının bütününde ciddi ve iddiacı bir hava vardır
Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale  B) Fıkra    C) Eleştiri     D ) Sohbet   E) Söyleşi


4. Evet severim gerçekçi edebiyatı, gerçek sanatı. Bütün çığırlar arasında onun bir üstün olduğuna inanırım. Ama düşünüyorum da "Bizi alıp düşler dünyasına götüren bir edebiyat da gerekli değil midir?" diyorum.Bugünün birçok yazarı sanatın toplumsal görevi üzerine türlü sözler söylüyor. Okurları düşler dünyasına alıp götürmek de edebiyatın toplumdaki görevlerinden biri değil midir?
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine bir örnektir?
A)Makale   B)Deneme   C)Eleştiri   D)Fıkra   E)Anı

 

5."Bir edebiyat veya sanat eserini çeşitli yönleriyle incele-yip açıklamak, anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılara .....denir.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıda-kilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fıkra    B) Eleştiri   C)Deneme    D) Öykü  E) Röportaj

 

6. Güncel, önemli özelliği olan konuları belgelendirme gereği duymadan, kişisel bir görüş olarak açıklayan,
kısa, sanatlı etkileyici yazılara denir. Fikirle, düşünceyle ilgilidir. Amaç, günlük konular üzerinde kişisel görüşler belirtmek, belli bir okuyucu kitlesi kazanmak, görüşleri bu kitleye benimseye çalışmaktır. Ancak yazar yazısını kanıtlamak zorunda değildir.
Yukarıda sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale         B) Deneme       C) Söyleşi      D) Fıkra         E) Eleştiri

 

7. Bu tür yazılar, gazete ve dergilerin belli sütunlarında yayımlanır. Güncel olayları ele alan bu yazıların belli bir başlık altında verilmesine, öz ve çarpıcı olmasına özen gösterilir.
Yukarıda sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra   B) Anı   C) Makale    D) Deneme   E) Söyleşi

 

8."Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: benim işim yalnız kendimledir. Hep kendimi gözden geçilirim,kendimi yoklarım, kendimi tadarım. Bir şey öğretmem, sadece anlatırım. "
Yukarıdaki düşünce hangi edebî türün temel ilkelerine uymaktadır?
A) Deneme     B) Sohbet   C) Makale    D) Fıkra    E)Biyografi

 

9. "Herhangi bir konuda görüş ve düşüncelerimi ileriye sürerim; bunları savunmak ya da desteklemek için ya-
zarım. Yazımı, önce fikrimi ortaya atarak başlatır, sonra görüş ve düşüncelerimi kanıtlayarak sürdürür; kesin bir sonuçla bitiririm." diyen bir yazar, hangi tür yazı yazmaktadır?
A) Eleştiri    B) Makale    C) Fıkra     D) Deneme    E)Öykü


10.Gezi ve gözleme dayanır. Tarih ve coğrafya gibi değerli ürünler bu türde verilir. Silahtar İbrahim Paşa'nın Sefaret-name-i Necati, Cenap Şehabettin'in Hac Yolunda, Falın Rıfkı Atay'ın Deniz Aşırı, Ahmet Haşim'in Bize Göre adlı eserleri bu türdendir.
Parçada bahsedilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Deneme  B)Anı  C)Fıkra  D)Söyleşi  E)Gezi

11. Eskilerin ......... , Nurullah Ataç'ın ......... diye andığı yazı türü, çok kesin olmayan bir düşünce edasıyla ve gizli diyaloglarla beslenerek yazılmış ürünlerdendir.Bu yazılar çoğunlukla anılar ve izlenimler karışığıdır.Aslında makale ile deneme arasında, daha çok ikinciye yakın, özgür yazılar saymak gerekir.
Paragrafta boş bırakılan yerlere hangi kelimeler getirilmelidir?
A)sohbet-söyleşi  B)hatıra-anı   C)hatıra-günlük   D)sohbet-fıkra   E)hatıra-fıkra
 

12. Fikirden çok duyguya dayanan ve okuyucuda güzellik heyecanı uyandıran şiir türüdür. Bu şiirlerde bir içlilik,
coşkunluk ve feryat vardır.
Yukarıda tanıtılan şiir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epik    B) Dramatik       C) Lirik     D) Pastoral   E) Didaktik
 

13. Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski, yeni
      Kuzular bize söyler yılların geçtiğin!
      Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek
      Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek
Bu mısralar, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir?
A)Lirik   B)Didaktik   C)Epik   D)Pastoral   E)Satirik

 

14. "İzleyicide korku ve acıma duyguları uyandırmak amacıyla hayatın acıklı yönlerini ele alan tiyatro türüne ........ hayatın hem gülünç, hem de acıklı yanlarım birlikte ele alan tiyatro türüne de ...... denir."
Yukarıda boş bırakılan yerlere hangilerinin getirilmesi uygundur?
A) Dram-Komedi   

      B) Trajedi-Komedi   

      C) Dram-Trajedi   
D) Trajedi-Opera   

      E) Trajedi-Dram

 

15. Herhangi bir olay, şahıs ya da durumun tenkit edildiği şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pastoral şiir       B) Dramatik şiir      C) Lirik şiir     D) Satirik şiir         E) Didaktik şiir

 

16. Bugüne kadar sanat tarihi ile ilgilenen bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, halı dokuma sanatının Orta Asya'da Türkler tarafından bulunup geliştirildiği ve akıncı Türk boylarının XI. asırda Anadolu'ya gelip yerleşmeleriyle bütün dünyaya Türk patentiyle yayıldığı ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra    B) Deneme    C) Makale D) Sohbet   E)Gezi
 

17.       Hem dünyada en birinci borç değil mi bir kula
      Bir tohumu fidan yapmak, fidanı da bir orman?
      Eğer böyle olmasaydı ne kalırdı oğula:

      "Mirasımı artır." diye öğüt veren atadan?
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hanisine aittir?
A) Lirik    B) Pastoral          C) Epik     D) Satirik    E) Didaktik

 

18. l. Yarına kalırlığı olmayan, güncel sorunları ele alan yazılardır.
II. Yazarın ele aldığı konuları, kendi görüşlerine   dayandırarak işlediği ve kanıtlama amacı gütmeden yazdığı yazılardır.
III. Okuru konu üzerinde düşünmeye, yorum yapmaya zorlayan yazı türüdür.
Yukarıda, özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme    B) Makale    C)Fıkra   D) Eleştiri    E) Günlük
 

19. Amaç bilgi vermektir. Fikirler açıklanıp, ispat edilmeye çalışılır, temel öğe fikirdir. Bu tür,didaktik nesrin baş
örneğidir, iki üç sütunu pek aşmaz. Gazete ve dergilerde yayımlanır.
Yukarıdaki özellikler hangi edebî türe aittir?
A) Fıkra    B) Deneme    C)Sohbet    D) Röportaj   E)Makale


20. Sanat eserlerinden seçkin parçaları bir arada toplayan esere ................. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Bibliyografya   B)Derleme   C)Antoloji    D)Ansiklopedi  E)Biyoğrafi


 

CEVAP ANAHTARI
1-A   2-C   3-A   4-C   5-B   6-D   7-A   8-A   9-B  10-E  11-A  12-C 13-A 14-B  16-C  17-E  18-C 19-E 20-C

 

Ziyaretçiler

3780801
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
5819
5666
30481
3703066
155266
159313
3780801

İP'niz: 54.162.105.6
Server Time: 2018-04-26 20:51:19

Arama