EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

EDEBÎ SANATLAR KONU TESTİ 5

 

 

EDEBÎ SANATLAR KONU TESTİ -5

 

        Çukurova bayramlığın giyerken

        Çıplaklığın üzerinden soyarken

        Şubat ayı kış yelini kovarken

         Cennet demek sana yakışır dağlar

1. Dörtlükte kişileştirilen varlıklar, aşağıdaki­lerden hangisinde verilmiştir?

A)  Bayramlık - kış yeli

B)  Çukurova - kış yeli

C)  Çukurova - şubat ayı

D)  Cennet - dağlar

E)  Bayramlık - dağlar

 

 

         Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik 

         Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik

2.  Bu dizelerdeki benzetme, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)  Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı

     Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil

B)  Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor

      Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum

C)  Bakıp imreniyorum akınına

      Şehrin üstünden uçan bulutların

D)  Beni bu güzel havalar mahvetti

      Böyle havada istifa ettim

E)  Park yeni yeni kendine geliyordu

      Bir serçe su içiyordu havuzdan

 

 

       Yapraktan saçını yerlere yaymış

         Sonbahar ağlıyor ayaklarımda

3.   Dizelerde kişileştirilen varlık, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Yaprak     B) Saç     C) Yerler     D) Sonbahar    E) Ayaklar 

 

 

         Yaslı gelin gibi mahzun mu, bilmem

         Yüce dağ başında siyah tül vardır.

4.   Dizelerdeki en belirgin söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)  Benzetme – Kişileştirme

B)  Benzetme - Tevriye

C)  Tevriye – Kişileştirme

D)  Cinas - Tariz

E)  Cinas – Tevriye

 

 

      Çamlar hüzünlü, yollara düşmüş söğüt, çınar

5.   Dizedeki en belirgin edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)Benzetme    B)Tevriye     C)Tariz     D)Kapalı istiare     E)Tezat

 

 

        O çay ağır akar, yorgun mu, bilmem

        Mehtabı, hasta mı solgun mu bilmem

6.  Dizelerde görülen en belirgin edebî sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tezat    B)Cinas    C)Benzetme    D)Tevriye    E)Kişileştirme

 

 

        Dinle yolcu bu ses onun sesidir

         Sinsi adımlarla akşam yürüyor

7.   İkinci dizedeki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinaye    B) Benzetme   C) Kişileştirme   D) Cinas   E) Tezat

 

 

        Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal

        Bakî kalan bu kubbede bir hoş şada imiş

8.   Beyitteki en belirgin söz sanatı aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)Cinas     B)Benzetme    C)Tevriye    D)Mübalağa     E)Telmih

 

 

9.  Aşağıdakilerden hangisinde bir kinaye vardır?

A)  Bakarım bakarım sılam görünmez

     Aramızda yıkılası dağlar var

B)  Sarı saç üstüne sarışın yazma

      Yakışır başına kurban olduğum

C)  Sıla diye diye yanıyor içim

      Yâr olmasa bu dünyada ben hiçim

D)  Sen gittin gideli burada sensiz

      Perişan hâllerim tez gel efendim

E)  Bahar gelsin şu dağlara gideyim 

      Belki derdimize çare bir çiçek

 

 

    Havada bir dost eli okşuyor derimizi

10.  Bu dizedeki en belirgin edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezat 

B) Kişileştirme

C) Cinas

D) Mecaz –ı  Mürsel

E) Açık istiare

 

 

         Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer

         O ne müthiş tipidir savrulur enkaz -ı beşer

11.   Beyitteki en belirgin edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezat    B) Benzetme      C) Abartma     D) Cinas    E) Tariz

 

 

12.   Aşağıdakilerin hangisinde kinaye sanatına başvurulmuştur?

A)  Yine bahar oldu coştu yüreğim

     Akar boz bulanık selli dereler

B)  Sensin beni böyle sevdalara salan

      Komadın aklımı hep ettin talan

C)  Giderse ne deyim ben ardısıra

      Duramam gece gündüz ağlarım demiş

D)  Bulamadım dünyada gönüle mekan

       Nerde bir gül bitse etrafı diken

E)   Selam ver de selamını alayım

       El kavuşturup divanına durayım

 

 

 

         Sabır bir anadır, sancı acı su

         Her yol kavşağında kurulmuş pusu

13. Bu dizelerdeki en belirgin edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih        B) Tevriye      C) Tariz    D) Cinas       E) Kinaye

 

 

         Söylerken o sözleri kızardı

         Hem hazzeder âh hem kızardı

14.   Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare   B) Cinas     C) Tezat   D) Kinaye  E) Mecaz -ı Mürsel

 

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde bir benzetme vardır?

A)  Boyunduruk yiyen aklın şaşırır

      Hangi tuşun neresini yazayım

B)  Kime sual etsem "işler yaş" diyor

      Hangi yaşın neresini yazayım

C)  Sitemin var bana "mektup yaz" diye

     Hangi işin neresini yazayım

D)  Garibanlar yolunuyor kaz gibi

      Hangi kuşun neresini yazayım

E)  Anası esrarkeş, kızı alkolik

     Hangi keşin neresini yazayım

 

 

16.   Aşağıdakilerden hangisinde bir kişileştirme vardır?

A)  Buluta yaslandım, ışığı tuttum

       Seni hatırladım, seni unuttum

B)  Toprağı boyadım otlar ağladı

       Oturdum, kalkmadım otlar ağladı

C)  Topladım yolları eyledim yumak

       Musalladan gayrı görmedim durak

D)  Aydınlığa koştum karanlık çıktı

       Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı

E)  Yok yere yokluğu vurdum dün gece

      Gönlümü toprağa serdim dün gece

 

 

        Görmediğim şeyi asla sezemem

        Korku bilmem hiç yalnız gezemem

        İcap etse kendi adım yazamam

        Kâtiplikte gayet iştiharım (yeteneğim) var

17.   Dörtlükteki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih     B) Teşhis     C) Tekrir        D) Cinas       E) Tezat

 

 

        Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa

        Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa

18.  Bu dizelerdeki kişileştirme, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)  Bu gece bu yağmur böyle yağarsa

      Çırpınır çırpınır da uçamaz bu kuş

B)  Durmadan kürek çekerim karanlık sularda

      Ne gökyüzü görünür, ne de bir kıyı

C)  Beklemek ölümmüş, umurumda mı?

      Bir gizli geçit ararım ışığa giden

D)  Eski defterleri çeviren rüzgâr

      Bütün yitikleri serer ortaya

E)  Verince yürekten vermek isterim

      Sevgidir barışın gülü katığı

 

 

       Hangi hoyrat rüzgâr söküp götürür

       Çatıdaki yorgun kiremitleri?

       Tayfalar dağılmış, tekneler çürür;

        Mor mor çiçek açmış çocuk etleri

19.   Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar, aşağı­dakilerin hangisinde verilmiştir?

A)  tekneler – çiçek

B)  tekneler - kiremitler

C)  rüzgâr – kiremitler

D)  çatı - tayfalar

E)  çatı - çiçek

 

 

   Gül hasretinle yollara tutsun kulağını

20. Bu dizedeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A)  Kopuvermiş umut denen renkli ip

B)  Dünya sarhoş, gönüllerse mustarip

C)  Bin soru şimşeği çakar uzağa

D)  Beyaz yorgunluğu hissetim sende

E)  Hiç kimseyle bölüşmedim sevgimizi

 

 

   Eğer ben, ben isem nesin sen ey yâr!

   Eğer sen, sen isen ağlayan ben kimim?

21.   Dizelerindeki en belirgin edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas

B) İstiare

C) Tezat

D) Mecaz -1 Mürsel

E) Tecâhül - i Arif

 

 

        Ateşten kızaran bir gül arar da

        Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi

22. Beyitteki en belirgin edebî sanat, aşağıda-kilerden hangisidir?

A)Tevriye

B) Tariz

C) Hüsn - i Talil

D) Telmih

E) İntak (Konuşturma)

 

 

  Bülbül, gül bahçesinde sevgilinin yüzüne ben­zer bir gül aramak için daldan dala konuyor.

23. Verilen cümledeki edebî sanat, aşağıdaki dizelerden hangisinde vardır?

A)  Bilemedim Nemrut mu var soyunda

B)  Merak etme göz koymazlar postuna

C)  Her çiçek eğlemez garip bülbülü

D)  Ben ağladıkça pembeleşir sevgilinin yüzü

E)  Bir kömür gözlünün kahrını çekerim

 

 

         Sevgiliye baharı müjdelemek için

         Bahçede kuşlar ötüşüyor

24.   Dizelerdeki en belirgin edebî sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsn - i Tâlil

B) Tecahül - i Arif

C) Kinaye

D) Tariz (İğneleme)

E) Tevriye

 

 

CEVAP ANAHTARI:

1-C     2-B    3-D     4-A    5-D    6-E    7-C      8-E      9-A    10-B     11-C     12-D     13-A     14-B    15-D    16-B  17-E   18-D   19-C    20-B   21-E    22-C    23-D     24-A 

 

 

(Bu sayfadaki sorular internet ortamından derlenmiş sorulardır...)

 

 

Ziyaretçiler

6756519
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
845
3632
13778
6719086
845
99367
6756519

İP'niz: 3.230.119.106
Server Time: 2020-10-01 08:37:55

Arama