EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

EDEBÎ SANATLAR KONU TESTİ 7

 

 

EDEBÎ SANATLAR KONU TESTİ -7

 

1. Aşağıdakilerin hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?

 A)  Mum dibine ışık vermez.

 

B)  Hamama giren terler.

C)  Taşıma su ile değirmen dönmez.

D)  Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

E)  Bugünün işini yarına bırakma.

 

 

         “O çay ağır akar, yorgun mu bilmem,

           Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem”

2. Bu dizelerdeki söz sanatının özdeşi aşağıdaki dizelerden hangisinde vardır?

 A)  Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz

      Gül dikende biter diken gül olmaz

B)  Cahil okur amma alim olamaz

      Kâmillik ilmini herkes bilemez

C)  Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda   

      Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında

D)  Ferhat Şirin için kestiği taşlar

      Benim senin için döktüğüm yaşlar

E)  Güzelliğin on par'etmez

      Şu bendeki aşk olmasa 

 

 

    Nihat’ın golüyle tüm stat ayağa kalktı

3. Cümlesindeki altı çizili sözcükteki sanatlı söyleyiş aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A)  Yazar, daha çok hece ölçüsünü kullanmıştır.

B)  Siz niçin okula gidiyorsunuz, amacınız ne?

C)  Bildiklerini arkadaşınla paylaşman güzel bir şey.

D)  Gelecek çağ, sevgi çağı olacaktır.

E)   O evine çok bağlı bir insandır.

 

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetmenin dört unsurundan sadece “benzeyen” ve “benzetilen” kullanılmıştır?

A)  Oysa bütün arkadaşlarım o geziye gitmişti.

B)  Çocuklarına, karısına yıllarca cehennem hayatı yaşattı.

C)  Bu adam, tilki gibi kurnaz biridir, dikkat et.

D)  Çok heyecanlandığından elleri titriyordu.

E)   Hayatta kalma savaşı veren bir genci anlatıyor, yazar.

 

 

5.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde “tecahül-i arif” sanatı vardır?

 A)  Dost dost diye nicesine sarıldım,

      Benim sâdık yârim kara topraktır.

B)  Ben gidersem sazım sen kal dünyada,

      Gizli sırlarımı aşikar etme.

C)  Kazak Abdal der rivâyet eyledim,

      Üç yüz altmış er ziyâret eyledim.

D)  İçimde kar donar, buzlar tutuşur,

      Yağan ateş midir, kar mıdır  bilmem.

E)  Ormanda büyüyen adam azgını,

      Çarşıda pazarda insan beğenmez!

 

 

6.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde “hüsn-i talil” sanatı vardır?

A) Uykudan uyanmış şahin bakışlım.

B)  Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni!

C)  Karşımızda canım İstanbul canım deniz…

D)  Kimse alamaz elimizden bu ümidi!

E)  Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak.

 

 

  Bir sözün aynı yerde hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmasına "kinaye" denir.

7.  Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım örneklenmiştir?

A)   Bulamadım dünyada gönüle mekân 

       Nerde bir gül bitse etrafı diken

B)   Adalardan yaza ettik de veda 

       Sızlıyor bağrımız üstündeki dağ

C)   Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı 

       Dalgaların gözümde tütüyor mavi yeşil

D)   Su değil mevsimin havası akan 

       Duyulan yaprağın, daim sesidir.

E)   Dinmiş, lodosların uğultusu içinde 

       İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı

 

 

      "İşkence yaptıkça bana gülerdi

       Benim sadık yârim kara topraktır"

8.  Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı var­dır?

A)   Hatırlatmak (telmih)        

B)   Karşıtlık (tezat)

C)   Eğretileme (istiare)          

D)   Değinmece (kinaye)

E)   Güzel neden bulma (Hüsn-i tali!)

 

 

      "Neden böyle düşman görünürsünüz. 

        Yıllar yılı dost bildiğim aynalar."

9.  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)   Beni bende demen bende değilim 

     Bir ben vardır bende benden içeri

B)   Bir gün gelir de unuturmuş insan 

      En sevdiği hatıraları bile

C)   Gün söndü, karanlık... ışığa çıkıyorum 

      Ölmüşlerin duası doğadaki fısıltı

D)   Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var 

       Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz         

E)   Körfezdeki dalgın suya bir bak, görecek­sin

       Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde

 

 

         Yıkanırdı gölgesi bir kuytu derede 

         Yaz kış yeşil bir saksı pencerede"

10.  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)   Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

B)   Şimdi, o dünyadan hiçbir haber yok

C)   Gül hasretinle yollara tutsun kulağın

D)   Atamam kendimi denize dünya güzel

E)   Gül diyeceğim, gül dereceğim gül üstüne

 

 

    "Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle"

11.  Yukarıdaki dizedeki söz sanatı aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Düz değişmece (Mecaz-ı mürsel)  

B) Kişileştirme (Teşhis)

C) Dokundurma (Tariz)                      

D) Değinmece (Kinaye)

E) Abartma (Mübalağa)

 

 

     "Üzdü beni zalim kanlı yaramaz 

      Gayet çoktur değil benim yaram az 

       Bana yardan gayri cerrah yaramaz."

12.  Yukarıda, dize sonlarında yapılan söz sa­natı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih   B) Tevriye   C) Kinaye   D) Cinas   E) Mecaz-ı Mürsel

 

 

         Ne kadar büyüleyiciymişsin,  ey hürriyetin güzel yüzü

         Aşkının esiri olduk ama kurtulduk esaretten

13.  Yukarıdaki söyleyişte görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezat     B) Tevriye     C) Tariz     D) Tekrir   E) Cinas

 

 

                Güğüm bir gün testiye,
                “Yola çıkalım” dedi.
                Testi “Korkarım” dedi.
                Evde kalmak istedi.

14. Bu dörtlükteki en belirgin söz sanatı hangisidir?

A)  Tevriye   B)  Cinas   C)  İntak   D)  Tariz   E)  Kinaye

 

 

          “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!”

15.  Dizesinde hangi edebi sanatlar vardır?

A) Teşhis -  hüsn-i talil            

B) Telmih – kinaye

C)  Tevriye – cinas

D) Hüsn-i talil – tecahül-i arif

E) Mecaz-ı mürsel – teşhis      

 

 

 Benzetmenin iki temel unsurundan (benzetilen ve benzeyen) sadece biri söylenerek yapılan teşbihe “istiare” denir.

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı vardır?

A)  Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet.

B)  Ölüler, hepimiz için yalvarın Allah’a!

C)  Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar...

D)  Arıyorum aklımda bir ninni bestesini...

E)   Nerde kaldı sevgilim, seni ilk öptüğüm gün?

 

 

     Gül-i ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su

     Habibim fasl-ı güldür bu akarsular bulanmaz mı?

17. Bu beyitteki sanat için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A)   Şair, çok iyi bildiği bir şeyi bilmezlikten gelmiştir.

B)   Sebebi bilinen bir olay, bir durum, gerçek sebebi dışında daha güzel bir sebebe bağlanmıştır.

C)   Bir kelime, aynı yerde birden fazla manada kullanılmıştır.

D)   Herkes tarafından bilinen geçmişteki bir olay, bir veya birkaç kelime ile hatırlatılmıştır.

E)   Ses bakımından (okunuş ve yazılışları) aynı veya birbirine çok yakın fakat manaları ayrı kelimeler bir arada kullanılmıştır.

 

 

        Yar sana,

 Çağlar sular yarsana,

 Çünkü Ferhat’ım dersin,

 Bulunmaz mı yar sana?

18. Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır?

A) Hüsn-i talil – tecahül-i arif      

B) Mecaz-ı mürsel – kinaye

C) Telmih – teşhis                       

D) Cinas – telmih

E) istifham – teşbih

 

 

19.  Aşağıdaki dizelerden hangisinde bir “istiare” sanatı vardır?

A)   Ağaçlar sonbaharda elbiselerini soyunur.

B)   Nefes almak, içten içe, derin derin…

C)   Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.

D)   Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun!

E)   Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.

 

 

20.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetmenin dört unsuru da vardır?

A)  O altın sarısı saçlarını yeniden okşasam,  okşasam…

B)  Şimdi o güzelim günleri nasıl özlüyorum bir bilsen!

C)  Mehmetçik, cesaret ve kahramanlıkta aslan gibidir.

D)  O zeytin gözlere doyamadım, diyerek sızlanıyordu.

E)  Oğul, gelecek günler, geçmişten güzel olmayacak.

 

 

              Her nere gidersen eyle talanı,
              Öyle yap ki ağlatasın güleni,
              Bir saatte söyle yüz bin yalanı,
              El, bir doğru söz söylerse inanma.

21. Bu dörtlükteki en belirgin edebi sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih   

B) Tariz   

C) Hüsn-i talil   

D) Teşbih   

E) Tevriye

 

 

                Kara gözler, kara gözler
                Kararmış kara gözler,
                Gemim deryada kaldı,
                Yelkenim kara gözler.

22. Bu dörtlükteki en belirgin edebi sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tecahül-i arif  

B)Kinaye  

C)Mübalağa  

D)Teşbih  

E)Cinas 

 

 

        Dest-busi arzusuyla ölürsem dostlar
        Kuze eylen toprağım sunun anınla yare su 

23. Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Belirli ses ve heceler tekrarlanmıştır.

B) Benzetmenin dört öğesinden yalnız biri  kullanılmıştır.

C) Nedeni herkesçe bilinen bir olayın nedeni bilinmezlikten gelinmiştir.

D) Cansız bir varlığa insani özellikler kazandırılmıştır.

E) Anlamca bir birinin karşıtı olan sözcükler bir arada kullanılmıştır.

 

 

    “Alem sele gitti gözlerimin yaşından”

24.  Yukarıdaki dizede aşağıdaki söz sanatından hangisi vardır?

 A) Benzetme     B) Telmih      C)  Hüsn-i talil      D)  Mübalağa      E)  Tezat          

 

 

          Haliçte bir vapuru vurdular dört kişi

          Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu.

25. Dizelerdeki söz sanatı aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A)  Yaşlı bir nine oluncaya kadar çok yaşa

      Barış masalları anlat, ölüm değil torunlarına

 B)   Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

       Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

C)  İçmiş gibi geceyi bir yudumda,

      Göğün mağrur bakışlı bulutları.

D)  İşim gücüm budur benim,

      Gökyüzünü boyarım her sabah,

E)  Bir mide düşünürüm midemde,

      Bir ayak düşünürüm ayağımda

 

 

 

 CEVAP ANAHTARI:

 

1-E      2-C      3-E     4-B      5-D     6-E     7-A      8-B       9-C      10-C     11-E      12-D      13-A     14-C      15-E    16-A    17-B    18-D     19-A    20-C     21-B      22-E     23-A     24-D    25-C  

 

 

(Bu sayfadaki sorular internet ortamından derlenmiş sorulardır...)

 

 

Ziyaretçiler

002677
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2677
0
2677
0
2677
0
2677

İP'niz: 3.80.32.33
Server Time: 2019-01-17 17:16:22

Arama