EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

KUDATGU BİLİG - YUSUF HAS HACİP

KUTADGU BİLİG - Yusuf Has Hacip

 

KUTADGU BİLİG (Yusuf Has Hacip)

 

* İslam kültürü etkisinde ortaya konmuş ilk ürün olma niteliği taşıyan bu eser 11. yüzyılda Türkistan’ın Balasagun kentinde yaşamış olan Yusuf Has Hacip tarafından 1070 yılında kaleme alınmıştır.

* Eser Yusuf Has Hacip tarafından Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.  Eseri çok beğenen hükümdar Yusuf’a “Has Haciplik” unvanı vermiştir.

* İslamiye Etkisindeki Türk Edebiyatı dönemin ilk edebî eseri olma özelliği gösterir.

* Eser Allah’a hamd, Rasûlullah’a (S.A.V.) salat ü selam ve Hulefa-i Raşidîne (R.A.) övgü ile başlar.

* Eserin adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelmektedir.

* Edebiyatımızda İran edebiyatının bir etkisi olan aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir.

* Mesnevi nazım şekliyle ve (fe û lün / fe û lün / fe û lün / fe ûl) (Şehname vezni) vezin kalıbıyla yazılmıştır.

* Edebiyatımızın ilk mesnevisidir.

* Eser Hakaniye (Çağatay) Türkçesiyle yazılmıştır. Az da olsa Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilir.

* 6645 beyitten oluşan eserde 173 tane de dörtlüğe de yer verilmiştir. Dörtlüklerin kafiye düzeni aaxa’dır.

* Eser bir nasihatname ve siyasetname özelliği taşır.

* Didaktik (öğretici) nitelik taşır. Bir ahlâk ve öğüt kitabıdır.

* Eserde daha çok yarım kafiye kullanılmıştır.

* Eserin dili oldukça sadedir. Yabancı dillerin etkisinden uzak bir dille yazılmıştır.

* Eserde teşbih, tenasüb ve teşhis sanatları sık kullanılmıştır.

* Eserde ideal bir toplumun nasıl oluşturulabileceği, devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili öğütler verilmiştir.

* Alegorik (sembolik) bir münazara şeklinde yazılan eserde adalet, saadet, akıbet ve aklı temsil eden dört sembolik kişi konuşturulur. Bunlardan “Kün-togdı” adlı hükümdar adaleti, “Ay-toldı” adlı vezir saadeti, “Ögdilmiş” adlı vezirin oğlu aklı, “Odgurmuş” adlı dindar kişi de akıbeti temsil eder.

 

 

Ziyaretçiler

000788
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
788
2807
788
0
788
0
788

İP'niz: 100.25.214.89
Server Time: 2019-06-26 04:42:41

Arama