EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

KUDATGU BİLİG - YUSUF HAS HACİP

KUTADGU BİLİG - Yusuf Has Hacip

 

KUTADGU BİLİG (Yusuf Has Hacip)

 

* İslam kültürü etkisinde ortaya konmuş ilk ürün olma niteliği taşıyan bu eser 11. yüzyılda Türkistan’ın Balasagun kentinde yaşamış olan Yusuf Has Hacip tarafından 1070 yılında kaleme alınmıştır.

* Eser Yusuf Has Hacip tarafından Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.  Eseri çok beğenen hükümdar Yusuf’a “Has Haciplik” unvanı vermiştir.

* İslamiye Etkisindeki Türk Edebiyatı dönemin ilk edebî eseri olma özelliği gösterir.

* Eser Allah’a hamd, Rasûlullah’a (S.A.V.) salat ü selam ve Hulefa-i Raşidîne (R.A.) övgü ile başlar.

* Eserin adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelmektedir.

* Edebiyatımızda İran edebiyatının bir etkisi olan aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir.

* Mesnevi nazım şekliyle ve (fe û lün / fe û lün / fe û lün / fe ûl) (Şehname vezni) vezin kalıbıyla yazılmıştır.

* Edebiyatımızın ilk mesnevisidir.

* Eser Hakaniye (Çağatay) Türkçesiyle yazılmıştır. Az da olsa Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilir.

* 6645 beyitten oluşan eserde 173 tane de dörtlüğe de yer verilmiştir. Dörtlüklerin kafiye düzeni aaxa’dır.

* Eser bir nasihatname ve siyasetname özelliği taşır.

* Didaktik (öğretici) nitelik taşır. Bir ahlâk ve öğüt kitabıdır.

* Eserde daha çok yarım kafiye kullanılmıştır.

* Eserin dili oldukça sadedir. Yabancı dillerin etkisinden uzak bir dille yazılmıştır.

* Eserde teşbih, tenasüb ve teşhis sanatları sık kullanılmıştır.

* Eserde ideal bir toplumun nasıl oluşturulabileceği, devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili öğütler verilmiştir.

* Alegorik (sembolik) bir münazara şeklinde yazılan eserde adalet, saadet, akıbet ve aklı temsil eden dört sembolik kişi konuşturulur. Bunlardan “Kün-togdı” adlı hükümdar adaleti, “Ay-toldı” adlı vezir saadeti, “Ögdilmiş” adlı vezirin oğlu aklı, “Odgurmuş” adlı dindar kişi de akıbeti temsil eder.

 

 

Ziyaretçiler

001138
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
1138
0
1138
0
71713
0
1138

İP'niz: 54.235.55.253
Server Time: 2019-02-21 08:30:30

Arama