EDEBİYATNAME

Paylaşmak yücelmektir...

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

DİVAN-I LÜGATİ'T-TÜRK- KAŞGARLI MAHMUT

DİVAN-I LÜGATİ’T TÜRK - KAŞGARLI MAHMUT

 

* Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılan eser, “Türk dilleri sözlüğü” anlamına gelir.

* Araplara Türkçeyi öğretmek, Türkçenin de Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır.

* Eser bir sözlük olarak hazırlanmasına rağmen, Türklerin tarih ve efsanelerine, sosyolojisine, psikolojisine, edebiyatına, gelenek ve göreneklerine kaynaklık eden önemli bir eserdir.

* Divan-ı Lügati’t Türk Mensur (düzyazı) şekilde yazılmış bir eserdir.

* Etnografik bir eser olarak kabul edilir.

* Eserde Türkçe kelimelere Arapça karşılıklar verilmiş ve bu kelimelerin kullanıldığı destan, sagu, sav, koşuk örneklerine de yer verilmiştir.

* Edebiyatımızın “ilk sözlüğü” olarak kabul edilir. Eserin yazıldığı dönemde konuşulan ve yazılan Türk lehçelerindeki 7500 kelime ve bunların Arapça karşılıklarıyla, bunların kullanıldığı örnek cümle veya şiirler, dilbilgisi kuralları ve bir harita (o devirdeki Türk boylarının yerleşim alanını gösteren) bulunmaktadır. Eserdeki kelimeler harf sırasına göre düzenlenmiştir.

* Edebiyatımızın “ilk dil bilgisi” kitabıdır. Kaşgarlı Mahmut da ilk dil bilimcimiz olarak kabul edilir.

* Eser Türk boyları, Türk geleneklerine dair de bilgiler verir.

* Eserde o dönemin Türk dünyasını gösteren bir harita da yer alır.

* Taşıdığı bilgiler nedeniyle sadece dil bilim ve edebiyata değil folklor, tarih ve coğrafya bilimlerine de kaynaklık eder.

* Zamanın, coğrafya, halk edebiyatı ve folkloruna dair geniş bilgiler vererek Türkoloji'nin temellerini atmıştır.

* Eserde Türk şiveleri edebî  oluş bakımından Hakaniye ve Oğuz şiveleri olarak ikiye ayrılır.

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt:

Ziyaretçiler

3742373
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2087
6672
39307
3663016
116838
159313
3742373

İP'niz: 54.198.134.104
Server Time: 2018-04-20 10:38:37

Arama