EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

GEZİ YAZISI

 

 

GEZİ (SEYAHAT) YAZISI

 

 

     Gezilip görülen yerlerin, tarihi, coğrafi, ekonomik ve kültürel özelliklerini anlatan yazılara gezi yazısı denir. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi örnek olarak verilebilir.

     Yazarların yurt içinde veya yurt dışında yaptıkları gezilerde, gördüklerini anlattıkları edebî eserlerin ortak adı gezi yazısıdır.. Bu eserlerde yazarlar, gezip gördükleri yerlerdeki insanların bütününün veya belli bir kesimin yaşayışını, gelenek ve göreneklerini, dikkatlerini çeken ve okuyucuların da ilgi duyacaklarına inandıkları özelliklerini anlatmaya çalışırlar.

     Seyahatname veya bu manayı taşıyan bir başka isim altında kaleme alınmış eserlerden başka pek çok sefaretname, tarihî, coğrafî konularda yazılmış pek çok eser, bütünü ile olmasa da seyahatname özelliği gösteren bölümler taşırlar.

     Seyahatnameler, yazarların sadece gezip görmek ihtiyacından doğan eserler değildir. Çeşitli savaşlar, ziyaretler, görevle başka ülkelere gönderilen memurların yolculukları, bu yolla tanınan başka şehir, ülke ve insanlar, bu tür eserlerin yazılmasını hazırlayan önemli sebepler arasında sayılır.

     Bir eserin seyahatname olarak kabul edilmesi için onda mutlaka gezilip görülen bir başka şehrin ve ülkenin anlatılmış olması gerekmez, içinde yaşanılan şehrin bütün özelliklerini anlatan eserler de zamanla ve toplumdaki değişmelere bağlı olarak seyahatnameler arasına alınır. Evliya Çelebi'nin eseri olan Seyahatname’nin birinci cildi, her yönü ile sadece İstanbul'u anlatır. Ruşen Eşref Ünaydın, İstanbul üzerine yazdıkları ile daha sağlığında "İstanbul Seyyahı" olarak isim yaptı. Türk edebiyatında seyahatname türünde kaleme alınmış en büyük eser, Evliya Çelebi'nin on cilt olarak yazdığı Seyahatname’dir. Bu eser dünyada, bu türde yazılmış bütün eserlerle boy ölçüşebilecek bir mükemmelliğe sahiptir. Ayrıca Şeydi Ali Reis'in Mir'âtü'l - Memalik (Ülkelerden Manzaralar) Nabi’nin Tuhfetü'l-Harameyn, İzzet Molla'nın  Mihnet - Keşan  adlı eserlerini, Tanzimat'tan önceki devrede yazılmış Seyahatnameler arasında sayabiliriz. Tanzimat'tan sonra ve özellikle Cumhuriyet'ten bu yana bu türde verilen eserlerin sayıları çok artmıştır.

            GEZİ YAZISI TÜRÜNÜN TÜRK EDEBİYATI’NDAKİ ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ:

Falih Rıfkı Atay: Hint, Deniz Aşırı, Taymis Kıyıları

Ahmet Haşim: Bize Göre, Frankfurt Seyahatnamesi

Selahattin Batu: Avusturya ve Venedik Günleri

İsmail Habib Sevük: Tuna’dan Batıya, Yurttan Yazılar

Reşat Nuri Güntekin: Anadolu Notları

Melih Cevdet Anday: Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macarstan

Azra Erhat: Mavi Anadolu

Haldun Taner: Düşsem Yollara

 

Ziyaretçiler

5276562
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2441
0
2441
0
60394
0
5276562

İP'niz: 54.210.158.163
Server Time: 2019-06-16 16:44:37

Arama