EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

ROMAN

 

 

ROMAN

 

        “Roman” sözcüğü Latince’de, “yazı” anlamına gelir. Roma’da bozulmuş Latince’ye verilen ad olarak kullanılırken daha sonra yaşanmış  bir olayı hikâye etme anlamında kullanılmaya başlanmış; çağımızda ise, öykü türünün her yönüyle gelişmiş şekline “roman” denmiştir.Yani yaşanmış ya da yaşanabilir olayları, yer, zaman, çevre ve insan unsurlarına dayanarak, geniş bir bakış açısıyla anlatan yazı türüne roman diyoruz.

 

ROMANIN ÖZELLİKLERİ

1) Konusu insan ve dünyadır.

2) Gerçek yaşamı yansıtmaya çalışır.

3) Anlattığı olay, çevre ve kişiler, yaşamdan alınır

4) Olay ve kişileri ayrıntılı anlatma, tahlil ve tasvirlere çok yer verme, bir ana olay etrafında bir çok küçük olaya yer verme akımından  hikâye türünden ayrılır.

5) 19. yüzyılda Tanzimat Edebiyatıyla edebiyatımıza Batıdan girmiş bir yazı türüdür.

6) Her şey ayrıntılı bir şekilde ele alınır.

 

    Roman türünün ilk örneğini ilk defa 16. yüzyılda İspanyol yazar Miguel  de Cervontes (Mişel    Servantes) “ Don Kişot” adlı  esriyle vermiştir. 17. YüzyıldaMadema de la Fayette: “Princesse de Clevs” adlı eseriyle onu takip etmiş; 19. yüzyılda gelişen  romantizm ve realizm akımları bu tütün de gelişmesinde etkili olmuştur..

   Türk Edebiyatında daha önceleri bu türün yerini tutan mesneviler vardı. Batılı anlamdaki roman türü bizde önce çevirilerle  başlar.

   İlk olarak Yusuf Kâmil Paşa Fransız yazar Fenelon’dan  “Telemakadlı esri çevirmiş; sonra Wictor Hugo’dan “Sefiller”,  Daniel Defo’dan “Robinsun Crosoe” ve Alexandre Dumas’dan “Monte Criesto” çevrilmiştir.

   Bizde ilk yerli romanı Şemsettin Sami:“Taaşşuk u Talat ve Fitnat adlı eseriylevermiştir. Daha sonra Namık Kemal “İntibah” adlı eseriyle ilk edebi roman örneğini, Halit Ziya Uşaklıgil “Mai  ve  Siyah”la ilk modern roman örneğini vermişlerdir. İlk psikolojik roman Mehmet  Rauf’un yazdığı “Eylül” adlı  romandır.

 

ROMAN ÇEŞİTLERİ

 

A- KONULARINA GÖRE ROMANLAR:

 

1) Tarihi Roman:Tarihteki olay ya da kişileri konu alan romanlardır. Yazar tarihi gerçekleri kendi hayal gücüyle birleştirerek anlatır.

İlk örneğini Valter Scolt “Vaverley” adlı eseriyle vermiş. Bunu Gogol, “Toros Bulba”, W. Hugo “Nöturdam de  Paris “ , A.   Dumas “Monte Criestove Üç Silhşörler”le takip eder.

       Türk edebiyatında ilk örneği  Namık Kemal’in “Cezmi” romanıdır.  Nihal Adsız’ın “Bozkurtlar”; Tarık Buğra “Küçük Ağa”, Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı”, “Devlet Ana” bu tür romanlardır.

 

2)  Macera    Romanı:Günlük hayatta  her  zaman  rastlanmayan,   şaşırtıcı,  sürükleyici,   esrarengiz   olay-ları anlatan  romanlardır     Serüven  Romanları”  da  denir.  Bir  araştırma  ve  izlemeyi  anlatan  Polisiye  Roman “,  alışılmışın dışında  uzak  yerleri  ve   yaşamları    anlatan” Egzotik  Romanlar”  da  bu gruba )- girer.

       Dünya  edebiyatında  R.  L.  Stevensın’ın  “Hazine  Adası”.  D.  Defo’nun  “Rabinson  Cruse” R . Kiplink’in  “Cangel”; Türk  edebiyatında  A.  Mithat  Efendinin  “Hasan  Mellah “ .  “Dünyaya  İkinci  Geliş”, Peyami  Safa’nın  “ Cingöz  Recai “   bu türün en tanınmış  örnekleridir.

 

3) Sosyal   Roman : İnsan  yaşamınn sınırsız  kültür  birikimi  içinde  yer alan  ve insanı  derinden etkileyen  toplumsal, siyasi  olaylar, inançlar, gelenek ve görenekleri    bazen  eleştirisel,  bazen  de  bilimsel    açıdan  ele  alıp   anlatan  romanlardır

   Dünya  edebiyatında :  W.  Hugo’nun  “Sefiller “, Tolstoy’un  “Suç  ve Ceza”;  Türk  edebiyatında  N.  Kemal’in  “İntiba “,R.  M.  Ekrem’in  Araba  Sevdası “   A.    M.   Efendinin  “Felatun  Bey  İle   Rakım  Efendi   bu  tür  romanlardır.

      Bir  fikri  savunup bilimsel  verilerle  olaya  yaklaşan  Tezli  Roman  “(  Yakup  Kadri’nin  “Yaban”  romanı  gibi.)  ; toplumdaki  inanç  ve gelenekleri  anlatan  Töre  Romanı”  ( Halide  Edip “ Sinekli  Bakkal)  bir  olayı  eleştirisel  yaklaşımla  anlatan  Yergi  Romanı “ (Y  Kemal’in  İnce  Memet “ ) ;  belli  bir  yerin  özelliklerini  anlatan  Mahalli  Roman ( F.  Baykurrt’un     Yılanları  Öcü “)  sosyal  romanın  çeşitleridir

 

4)- Psikolojik   Roman :  ( Tahlil  Romanı  ) :   Dış  alemdeki  olaylardan   çok ,  kahramanların    dünyasını,    ruh  hallerini  ele  alarak       kişilerin  toplumla  ilişkilerini,   bunların  birbirinden    nasıl  etkilendiklerini  anlatan  romanlardır.

       İlk   örneği:  Madame   de  La  Fayette’nin   “Prencesse  de  Clevs”   Adlı  romandır.

      Bizde   Mehmet   Rauf’un   “Eylül” ilk    örnektir.  Peyami   Safa’nın   “Matmazel  Noralya’nın  Koltuğu”,   “Bir  Tereddütün  Romanı  “,   “Dokuzuncu  Hariciye  Koğuşu “  bu  türdendir.

 

5)  Otobiyografik   Roman:  Yazarın  kendi  yaşamın  anlattığı  romanlardır.  Dünya  edebiyatında  Alfonse   Dode’nin  Küçük    Şeyler “ , bizim  edebiyatımızda:  Y.  Kadri   Karaosmanoğlu’nun  “Anamın  Kitabı “.  P.  Safa’nın  Dokuzuncu  Hariciye  Koğuşu”bu türün örnekleridir.

 

NEHİR   ROMAN :  Bir  kişinin,  bir  toplumun    hayatındaki  gelişmeleri ya  da tarihi  bir  olayı  birden  fazla  cilt  halinde  anlatan  romanlardır.

       Tarık   Buğra’’nın  “Küçük  Ağa”,     “Küçük   Ağa    Ankara’da” ,   “Firaun   İmanı”;    Nihal  Adsız’ın  “Bozkurtlar “ ,   “Bozkurtların  Ölümü”,  “Bozkurtlar  Diriliyor”  romanları  gibi.

  

B- KONULARIN IŞLENİŞİNE GÖRE ROMANLAR:

 

 1 – Romantik Roman: Romantik akıma uygun olarak, duygu ve  hayallerin ön  plânda olduğu romanlardır.   (İntibah”, “Eylül”, “Mai ve Siyah”gibi  )

 

  2 – Realist  Roman:  Gerçekçi  akıma  uygun   olarak  gözlem  ve  deneyimin  duygu  ve  hayalden  daha  ön  plânda  olduğu  akımdır  İlk  örneği  R.  M.  Ekrem’in  Araba  Sevdası”.

 

  3 – Natüralist Roman:  Bilimsel  araştırmalara  bağlı  kalarak  kahramanlarını  gözlemlerle  seçen  romanlardır.

Ziyaretçiler

5276625
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2504
0
2504
0
60457
0
5276625

İP'niz: 54.210.158.163
Server Time: 2019-06-16 17:11:03

Arama