EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

DESTAN

 

 

DESTAN

 

     Tanımı: Bütün bir toplumu derinden etkilemiş savaş, göç ve doğal afet gibi önemli olaylar sonucu ortaya çıkmış olağanüstülüklerle süslü uzun manzum öykülere destan denir.

 

DESTANLARIN ÖZELLİKLERİ

 

a. Destanlar konularını gerçek olaylardan alır. Fakat bu olaylar zamanla olağanüstü özellikler alır.

b. Destanlar halk arasında nesilden nesile aktarılırken kendiliğinden oluşan hikayelerdir.

c. Destanlar toplumun yaşayışı, dini, dili, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verir.

d. Destanlar nazım biçiminde dörtlükler halinde yazılır.

e. Destanlar savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları konularında yazılır.

f. Destandaki kişiler kral, han, hakan...vb. seçkin kişilerdir.

g. Destanlar toplumun ortak görüşlerini yansıtırlar.

h. Genellikle 8’li ve 11’li hece ölçüsü ile yazılır.

k. Genellikle yarım kafiye kullanılır. Kafiye düzeni şöyledir: baba-ccca-ddda-eeea

 

DESTAN ÇEŞİTLERİ

 

 Destanlar iki çeşittir:

    a. Doğal Destan: Halk arasında nesilden nesile yayılarak kendiliğinden oluşmuş olan destanlardır.

   Yapma Destanlara Örnekler:

          * Türklerin Oğuz Kağan Destanı, Türeyiş Destanı;

          * İranlıların Şehname;

          * Yunanlıların İlyada ve Odysseia

 

   b. Yapma Destan:Bazı şair ve yazarlar kendi milletlerinin tarihinden çıkmış olaylara kendi duygu ve düşüncelerini de katarak yazmış olduğu destanlara yapma destan denir.

   Yapma Destanlara Örnekler:

* Yazıcıoğlu Ali à Şelçukname,                            

* Fazıl Hüsnü DağlarcaàÜç Şehitler Destanı,

* Mehmet Akif à Çanakkale Destanı,                   

* Kayıkçı Kul Mustafa à Genç Osman Destanı

* Dante à İlahi Komedya (İtalya)                        

* Tasso à Kurtarılmış Kudüs (İtalya)

* Milton à Kaybolmuş Cennet (İngiliz)                 

* Aristo à Çılgın Orlando (İtalya)

* Comoens à Oslusiadas (Portekiz)                       

* Vergilüs à Aeneis (Latin)

 

DESTANLARIN OLUŞUM AŞAMALARI

  

Destanlar üç aşamada oluşur:

   a. Oluş Dönemi (Çekirdek): Halka mal olmuş ve halkın üzerinde derin izler bırakmış bir olay ve olayın kahramanının zamanla kuşaktan kuşağa aktarılırken değişerek birtakım olağanüstü özellikleri aldığı dönemdir.

   b. Yayılma Dönemi:Olağanüstülüklerle dolu olayların ağızdan ağza, nesilden nesile aktarıldığı dönemdir.

   c. Toplama-Derleme Dönemi: Büyük bir halk şairinin çıkarak olayları oluş sırasına göre nazma döküp destanı ortaya çıkardığı dönemdir.

 

    İslamiyetten önceki Türk destanları


 

 

A. Yaratılış Destanı

 

B. Saka Destanları:            

    1. Alp Er Tunga Destanı     

    2. Şu Destanı.

 

C. Hun-Oğuz Destanları:  

    1. Oğuz Kağan Destanı        

    2. Attila Destanı

 

D. Göktürk Destanları:     

    1. Bozkurt Destanı.              

    2. Ergenekon Destanı.

 

F. Uygur Destanları:         

    1. Türeyiş Destanı               

    2. Göç Destanı            

    3. Mani Dininin Kabulü Destanı  

 

E. Siyenpi Destanları


 

 

    

İslamiyetten sonraki Türk destanları

a.  Manas Destanı                          

b. Cengiz Han Destanı            

c.  Timur Destanı          

d. Seyit Battal Gazi Destanı         

e.  Köroğlu Destanı                

f. Danişment Gazi Destanı    

 

     Dünya destanları     

* Hint Destanı:         Ramayana ve Mahabarata                           

* Yunan Destanı:     İlyada ve Odysseia ( Homeros)

* Latin Destanı:       Eneid                                                          

* İran Destanı:         Firdevsi (Şehname)

* Fransız Destanı:    Chonson de Roland                                 

* Fin Destanı:          Kalevela

* Alman Destanı:    Niebelungen Lied                                     

* Rus Destanı:        İgor

* Japon Destanı:     Şinto                                                           

* İspanya Destanı:  Cid

* Sümer Destanı:    Gılgamış

Ziyaretçiler

5276490
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2369
0
2369
0
60322
0
5276490

İP'niz: 54.210.158.163
Server Time: 2019-06-16 16:29:27

Arama