EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

SUNUM

 

 

SUNUM

 

   Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum adı verilir.

 

   Sunumda amaç; bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunmadır.

 

SUNUMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 

Sunumdan Önce:

 

1) Sunum için güncel bir konunun belirlenmesi gerekir. Toplumun yoğunlaştığı bir konunun seçilmesi sunumu daha etkili kılacaktır.

2) Sunumu hazırlamadan önce, sunum yapmaktaki amaç başlıklar halinde iyi belirlenmelidir. Çünkü her amacın sunum şekli aynı değildir, farklıdır. Sunumun amacına göre, sunumun biçimi değişir. Sunumun bilgilendirmek, ikna etmek, eğlendirmek gibi amaçları vardır.

2) Sunum öncesinde, sunum esnasında ve sunum sonrasında yapılacaklar için bir plan yapılmalıdır.

3) Sunum yapılacak mekanın, hazırlanan konuşma için uygun olmadığı önceden kontrol edilmelidir.

4) Sunum yapılacak olan yer mutlaka önceden görülmeli ve gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Ses ve ışık düzenleri ile diğer teknik donanımlar mutlaka önceden kontrol edilmelidir.

5) Konuya hakim olmak için mutlaka iyi bir hazırlık yapılmalıdır. Tam hâkim olunmayan bir konuda sunum yapmaktan kaçınılmalıdır.

6) Sunumdan önce mutlaka seyircili prova yapılmalıdır.

7) Dinleyicilerin özellikleri, ilgileri ve konu hakkındaki bilgi düzeyleri önceden bilinmeli, ona göre sunum hazırlanmalıdır.

8) Slâytlar numaralandırılmalıdır.

9) Slâytlar kısa, öz ve görsel olmalıdır. Konuyu özetler mahiyette olmalıdır. Konuya uygun bazı belgeler, fotoğraflar, grafikler ve şekiller kullanılabilir.

10) Görünüme dikkat edilmelidir. Çok açık renkli olan, sırıtan, birbiriyle uyumsuz olan bir şeyler giymemeye özen gösterilmelidir. Ayakkabılar boyanmış olmalıdır.

11) Sunum esnasında heyecana bağlı olarak kalp çarpıntısı, ağız kuruması, el ve bacakların titremesi, sesin çatallanması, yüzde kızarma gibi çok sayıda belirti oluşabilir. Buna hazırlıklı olunmalıdır.

12) Sunum esnasında içmek için, sunum yapılacak yerdeki kürsü veya masaya önceden su konulmalıdır.

 

Sunum Esnasında:

 

1)  Sunuma başlamadan önce sunumu yapacak olan kişi kendini topluluğa kısaca tanıtmalıdır.

2) Sunum esnasında ciddî, ağırbaşlı, dinleyicilere saygılı ve derli toplu görünüme sahip olunmalıdır.

3) Sunum esnasında söylenecek sözlerin hepsi hazırlanan notlardan okumamalıdır. Genellikle konuyu sözlü olarak anlatma tercih edilmelidir. Notlara ara sıra bakılmalıdır.

4) İyi bir sunum, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Sunumun amacına göre etkili bir girişin ardından iletilmek istenen en önemli konuları ve bunları destekleyen verilerin sunulduğu gelişme bölümü ve konuyu özetleyen bir sonuç bölümü olmalıdır. Konuşmaya olumsuzluğu belirten bir cümle ile başlanmamalıdır.

5) Sunum eğer bilgi vermeyi veya herhangi bir konuda ikna etmeyi hedefleyen bir sunumsa mutlaka görüşü destekleyen istatistikler, analizler, grafikler, çarpıcı bilgiler ve tablolar olmalıdır. Eğlendirme boyutu varsa konuşmada öyküler, fıkralar, karikatürler, ilginç espriler olmalıdır.

6) Görsel araçlar sunumu güçlendirici etki yapar. Bu nedenle sunum sırasında fotoğraflar, tablolar, grafikler, slaytlar kullanılması kişiyi amacına daha çok götürür.

7) Dinleyicilere sunum yapılacak konuyla ilgili bazı bilgileri veya örnekleri önceden çoğaltarak dağıtmak sunumu daha da etkili kılacaktır.

8) Sunum yaparken kullanılacak olan slaytlar mümkün olduğunca elle değiştirilmeli, otomatik değiştirilmemelidir.

9) Kolay okunmayan yazılar, dinleyiciler tarafından görülemeyecek kadar küçük veya net olmayan olan grafik, tablo ve fotoğraflar kullanılmamalıdır.

10) Slaytlar çok fazla yazılı metinle veya resimle doldurulmamalıdır. Dengeli olmalıdır.

11)  Slaytlarda MS Office'in Ataç karakteri gibi komik clipartlar kullanılmamalıdır. Estetik eksiği olan grafik öğeleri kullanılmamalıdır.

12) Sunumun süresi iyi ayarlanmalıdır. 15–20 dakikalık bir sunum en ideal olandır.

13) Sunum esnasında dinleyicilerle sürekli göz temasında bulunulmalıdır. Başka yönlere bakmak dinleyicinin dikkatini dağıtır.
14) Görsel malzemelerle sözlü anlatım arasında denge olmalıdır. Kişi sunumunu yaparken eldeki belge, grafik, tablo gibi destekleyici malzemeler anlatılanlarla uyumlu yani eş zamanlı olmalıdır.

15) Ses vurguları ve tonlamaya önem verilmelidir. Ses tonu monoton olmamalıdır. Konuşma esnasında önemli yerler vurgulu söylenerek dikkat çekilmelidir. Ne çok hızlı ne de çok yavaş konuşulmalıdır.

16) Konuşma yapılırken sabit durulmamalı. Konuşma jest ve mimiklerle desteklenmelidir.
17) Sunum esnasında dinleyicilere asla sırt dönülmemelidir.
18) Zaman iyi kullanılmalıdır. Süreyi gereğinden fazla uzatmamak, dinleyicileri sıkmamak gerekir.
19) Sunum esnasında slayt üzerindeki cümlelerin aynısı konuşmada kullanılmamalıdır.

 

Sunum Sonrasında:

 

1) Sunum yapan konuşmacı sunumdan sonra dinleyicilerin soru sormalarına müsaade etmelidir.
2) Konuşmacı sorulan sorulara tartışmaya girmeden doyurucu, açık ve net cevaplar vermelidir.

3) Tartışmaya meydan vermemek şartıyla dinleyiciler arasında konuya katkı bulunmak isteyen kişilere kısa bir söz hakkı verilebilir.

4) Sunum yapan dinleyicilere teşekkür ederek sunumu bitirmelidir.

 

 

Ziyaretçiler

6303059
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
388
4081
8846
6264122
26485
125639
6303059

İP'niz: 3.230.76.196
Server Time: 2020-04-07 04:14:24

Arama