EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ŞİİR

 

 

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ŞİİR

* Abdülhak Hamid'in şekilde yaptığı yeniliği daha da  genişletirler.

* Fransız şiirinden “sone” , “terzarima” ve “balad” gibi nazım türlerini alırlar. Müstezad (serbest nazım)ı, yaygın ölçüde kullanırlar.

* Şiirde ahengi yaratmada aruz vezninden yararlanılır. Konunun yapısına uygun, aruzun değişik kalıpları kullanılır. Ahenk endişesiyle aynı şiirde değişik vezinlere yer verirler.

* Kafiye göz için değil, kulak içindir ilkesi benimsenir. Kafiye, ahenk unsuru olarak ele alınır.

* Şairler mısra bağımsızlığı anlayışına ve ifadenin bir beyitte bitmesi geleneğine karşı koyarlar. Bütün güzelliğine önem verirler.

* Şiirde anjambmanlar kullanarak, şiiri nesre yaklaştırmaya çalışırlar. Şiirde cümleleri istedikleri kısalık ve uzunlukta kullanırlar. Cümleyi mısra ortalarında tamamlayarak, beş altı mısra kadar uzattıkları olur.

* Şiirin konusunu genişletirler. Ferdî duygu ve hayâllerin yanı sıra, aşk, tabiat ve allı hayatı başlıca temalar arasındadır. Hayâl-hakikat çatışması şiirde dikkat çekici boyutlardadır.

* Ferdiyetçi sanat anlayışı şiire egemendir. Aşırı duygusallık ve yeni hayâl dünyası kurma eğilimi, onları ferdiyetçi kılmıştır. Bu yüzden aşk ve tabiat konusuna ağırlık verirler.

* Romantizmden sembolizme kadar açılan şairler, yeni bir duyuş, yeni bir zevk ve estetik getirmişlerdir. Beğendikleri birçok hayâlleri şiire sokarlar.

* Parnasizmin ve sembolizmin etkisiyle şiire resim ve mûsikî girer. Ses ve ahenk şiire egemen olur. Şiire özgü bir vokabüler (kelime kadrosu) yaratılır. Şiirde kuvvetli bir mûsikî dili görülür. Şiire dış mûsikî ve iç mûsikî egemendir. T. Fikret dili ve tekniğiyle dış mûsi-kîyi, C. Sahabettin ise ince buluş, parlak hayal ve mecazlarıyla iç mûsikîyi sağlarlar.

* Şiir dilinde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar vardır. Sanatkâra-ne bir üslûp peşindedirler. Batı etkisinde şiire yeni sözler girer.

* Servet-i Fünun şiiri, II. Meşrutiyet'in ilanıyla (1908) sosyal meselelere yönelir.

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.         www.edebiyatname.com

Ziyaretçiler

002608
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2608
0
2608
0
2608
0
2608

İP'niz: 3.80.32.33
Server Time: 2019-01-17 16:53:03

Arama