EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

TEVFİK FİKRET (1867-1915)

TEVFİK FİKRET   (1867-1915)

 

* Servet-i Fünun edebiyatının ve Türk edebiyatının en önemli şairlerindendir.

* Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın tesiriyle batılı şiire yönelmiştir.

* Galatasaray Lisesindeki öğrenciliği sırasında, hem yeni edebiyatın önemli isimlerinden Recâizade Mahmut Ekrem'in, hem de eskinin temsilcisi Muallim Naci'nin öğrencisi olmuştur. Bu iki edebiyatı, bu iki şairin kişiliğinde görme ve tanıma olanağı bulur.

* Sanat yaşamı iki ayrı dönem içerisinde incelenebilir. Birinci dönem Servet-i Fünun hareketinin içinde bulunduğu dönemdir. Bu dönemde “sanat sanat içindir” anlayışıyla ürünler vermesine karşın, yine de toplumsal konuların sınırını (dönemin siyasal yapısına rağmen) zorlamıştır. Bu dönemde daha çok ferdî konuları (aşk, acıma, hayal kırıklığı...) işler. Bu anlayışla yazdığı şiirlerinde temalar, hürriyet, medeniyet, insanlık, bilim, fen ve tekniktir.

* İkinci dönemde ise (1901’den sonra) toplumsal konulara yönelmiş, “toplum için sanat” anlayışıyla ürünler vermiştir. Bu döneminde dinlere de cephe alır, kutsal olan her şeye karşı çıkar, hatta İstanbul'a dahi küfreder.

* Verdikleri sözleri yerine getirmeyen, meşrutiyet ve özgürlük ortamını kendi çıkarları doğrultusunda kullanan yöneticilere Dok-san Beşe Doğru, Hân-ı Yağma şiirleriyle sert eleştiriler yöneltir

* 1891 yılı, Tevfik Fikret için önemlidir. Çünkü oğlu Halûk doğmuştur. Şairimiz ilerde Halûk'un kişiliğinde gençliğe seslenecek ve onlara öğütler verecektir. Sonraları oğlu Amerika'ya okumak için gider; ancak orada papaz olur.

* Aruz ölçüsüne öylesine hakimdir ki konuşur gibi yazdığı şiirlerinde kusursuz bir ölçü vardır.

* Serbest müstezadı geliştirerek serbestçe kullanmıştır.

* Biraz da başına geçtiği derginin ilk başlarda bilim ve fen dergisi olmasının da bir etkisi olarak fen, bilim, teknik onun kalemiyle şiirimize girmiştir.

* Şiirlerinde şekil bakımından parnasisizmin etkisi görülür.

* Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır.

* Ahenge büyük önem verir.

* İmge ve duyguya dayalı karamsar bir hava taşıyan şiirler yazar. Ama şiirlerindeki insancıl yan, kendini her zaman belli eder.

*  Süslü, sanatlı, ağır bir dili vardır.

* Şiirlerinde biçim kusursuzdur. Ölçü, kafiye ve şekil gibi unsurlarla oluşturulmuş bir musiki sezilir. İşlediği konuyu sözcüklerin sesiyle hissettirir.

* Şiirleri ve sanat anlayışı zamanla bireycilikten toplumculuğa doğru yönelmiştir. Bu dönemin en önemli yapıtı Tarih-i Kadim'dir. Bu uzun şiirde insanı ezen, acı veren her şeye baş kaldırır.

* Tarih-i Kadim, Tevfik Fikret'in tarih, din ve devlete karşı bir sövgüsüdür aslında. Bayrağa "kanlı bayrak”; Kurân-ı Kerim'e "fikir mezarlığı, köhne kitap" diyerek bir milletin mukaddesatına saldırdığı şiiridir. Şiirde:

Çok sürmez köhne kitap, 
  Fikri gömen sayfaların 
  Bugün olmazsa yarın yırtılacak. 
  Ama kim yapacak dersin bu işi? 
  Bu öyle büyük, öyle kocaman bir devrim ki, 
  Hangi güç kalkar, ben yaparım der?
” dizeleri bunun bir göstergesidir.

 

      Tevfik Fikret'in bu şiiri yazdıktan sonra Mehmet Akif kendisine “Şimdi Tanrıya söver... sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, Protestanlara zangoçluk eder." lafını etmiştir..

* “Şermin”, onun çocuklar için ve heceyle yazdığı şiirlerden oluşan bir eseridir.

 * Servet-i Funun’dan sonra her hangi bir topluluğa katılmamış, bazı sosyal şiirler yazmıştır.

* 1901 yılında Servet-i Fünun dergisi hükumet tarafından kapatılınca Bebek'teki "Aşiyan" adını verdiği evine çekilir.

* “Sis” şiiriyle, Türk edebiyatında ilk defa İstanbul'u eleştiren şair olmuştur. İstanbul için çok ağır hakaretlerde bulunmuş, aşağılamıştır.

* Tevfik Fikret hiç roman ve tiyatro yazmamıştır.

      Eserleri:

    Rubab-ı Şikeste:Bu kitapta bulunan şiirler Servet-i Fünun döneminde sanat için sanat görüşüyle yazdığı şiirler bulunmaktadır. Ön-ceki şiirlerinde Recaizade ve Abdülhak Hamit’in etkileri görülür ancak daha sonraki şiirlerinde kendi üslubunu yakalamıştır.

 

    Haluk’un Defteri:Bu kitapta oğlu Haluk’un kişiliğinde istediği neslin özelliklerini,onlara verdiği öğütleri anlatmıştır.Buradaki şiir-ler sanat için sanat görüşünden toplum için sanat görüşüne doğru yönelmektedir. Şiirleri sosyal bir endişe ile de yazılmış olsa biçim-deki özeni ve mükemmelliği hiçbir zaman kaybetmemiştir.

 

    Rubabın Cevabı: Bu kitap Tevfik Fikret’in toplumcu ve vatan şiirlerinin olgun ve güçlü örneklerinin olduğu kitaptır.Vatanın kötü yöneticiler elinde çektiği sıkıntıları eleştirel bir  üslupla anlattığı  ve bu durum karşısında şairin umudunu yitirmediği görülüyor.

 

   Şermin:Hayatının son dönemlerinde çocuklar için yazdığı bir kitaptır ve bu kitap hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 

   Toplumcu görüşle yazdığı ve memleketin Batı medeniyeti seviyesine gelmesini istediği şiirleri ; Haluk’un Vedası (Annesi ölmüş bir kızı anlatır)Tarih-i Kadim (M.Akif buna karşılık bir eser yazmıştır) Sis , Haluk’un Amentüsü

 

 

Ziyaretçiler

5437025
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
1158
3399
20758
5397046
48039
68603
5437025

İP'niz: 3.226.251.81
Server Time: 2019-08-18 21:36:00

Arama