EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

ULAMA

  

ULAMA

        Türkçede ünsüz harfle biten bir sözcükten sonra ünlü ile başlayan bir sözcük geldiğinde ilk sözcüğün son ünsüzü sonraki sözcüğün ilk hecesine birleştirilerek okunur. Bu ses olayına ulama adı verilir.  

Örnek:  

   * Akşam ellerini yıkayıp uyudu. 

      Ak - şa - mel - le - ri - ni - yı - ka – yı - pu - yu - du. 

 

   * Senin okuldan iki günlük izin alalım. 

      Se - ni - no - kul - da - ni - ki - gün - lü - ki- zi - na - la - lım. 

 

 

NOT 1:Ulama yazı dilinde olmayan ve sadece söyleyiş kolaylığı olduğu için telaffuzda olan bir ses olayıdır. 

 

 

NOT 2:Noktalama işaretinin bulunduğu iki sözcük arasında ulama bulunmaz. 

Örnek: 

   * Babam bana ekmek, armut, elma almış. 

      Ba - bam - ba - na - ek - mek, ar - mut, el - ma - al - mış.   

 

   * Adam: “ İşimi bitirir, eve giderim.” dedi. 

      A - dam: “ İ- şi - mi - bi – ti - rir, e - ve  - gi - de - rim.” de - di. 

 

 

NOT 3:İki cümle arasında ulama bulunmaz. 

Örnek: 

   * Eve gelmiş. Üzerini değiştirmiş. Okula gitmiş.
      E - ve  - gel - miş. Ü - ze - ri - ni  - de - ğiş - tir - miş. O - ku - la -  git - miş.

 

 

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.             www.edebiyatname.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçiler

002737
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2737
0
2737
0
2737
0
2737

İP'niz: 3.80.32.33
Server Time: 2019-01-17 17:34:37

Arama