EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

DRAMATİK ŞİİR

 

 

DRAMATİK ŞİİR

*  Konuyu tiyatro gibi canlandıran şiirlerdir.

*  Dramatik şiir daha çok tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncularınsahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.

*  Acıklı ve üzüntü verici olayları işleyen şiirlerdir.

*  Dramatik şiir harekete çevrilebilen bir şiir türüdür.

*  Manzum tiyatro eserlerinde görülen şiir örnekleridir.

*  Klâsik komedya ve trajedide bu tür şiir görülür. Dolayısıyla başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üçe çıkmıştır.

*  Edebiyatımızda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Faruk Nafiz Çamlıbel, Necip Fazıl bu türün başarılı isimleridir.

 

 

ÖRNEK 1:

 

GELİNLİK KIZIN ÖLÜMÜ

Salâ verilirken kalktık kahveden,

Kızın babası yanımızda, boyu uzun,

Zayıf, ağzı mırıltılar.

On köylü, iki subay, bir tezkereci er,

Sıralandık ahşap mescidin avlusunda,

Aldık cenazeyi sarsmandan, iğreti

Ve hafif, gözlerimiz yerde,

Kayıp bir tayın izini süreriz sanki....

                                   Melih Cevdet ANDAY

 

ÖRNEK 2:

 

    "KÜFE" şiirinden:

     Bu bir hamal küfesiymiş... Aceb kimin? Derken;
     On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden,
     Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye:
     Teker
meker küfe bîtâb düştü tâ öteye.
     -Benim babam senin altında öldü, sen hâlâ
     Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha!
     O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın
     Göründü:-Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!
     Ne istedin küfeden
yavrum? Ağzı
yok, dili yok,
     Baban sekiz sene kullandı... Hem de derdi ki: "Çok

     Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz... "
     Baban gidince demek kaldı
âdeta
öksüz!
                                                Mehmet Akif ERSOY

 

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.                  www.edebiyatname.com    

 

 

Ziyaretçiler

000625
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
625
2807
625
0
625
0
625

İP'niz: 100.25.214.89
Server Time: 2019-06-26 03:37:12

Arama