EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

ŞİNASİ (1826-1871)

 

ŞİNASİ (1826-1871)

* Türk edebiyatında yeniliklerin öncüsü olarak sayılır. 

* Mustafa Reşit Paşa’nın Batıya gönderdiği ilk öğrencilerdendir. 

* Gençliğinde Doğu ilimlerini öğrenmiş, Fransa’ya gidince ise Batı edebiyatını tanımıştır. 

* Halk dilini kullanmaya özen göstermiş, dönemine göre oldukça sade şiirler yazmıştır. Batılı fikirlerle doldurduğu şiirlerini Divan edebiyatı nazım şekilleriyle ve aruz ölçüsüyle yazmıştır. 

* Klasisizmden etkilenmiştir.  

* 1860’ta Tercüman-ı ahval (ilk özel gazete) ve 1862’de  Tasvir-i Efkar gazetelerini çıkarmıştır. 

* Edebiyatımızın ilk gazetecisidir. 

* Türk edebiyatının ilk makalesi Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’ni yazmıştır. 

* Batılı anlamda ilk tiyatro olan Şair Evlenmesi’ni yazmıştır.(1859) 

* Atasözlerini derleyerek oluşturduğu Durub-u Emsal –i Osmaniye Türk edebiyatının ilk atasözleri kitabıdır. 

* Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk kez Şinasi kullanmıştır. 

* Bizde “edebiyat” sözcüğünü ilk kez kullanan Şinasi’dir. 

* Edebiyatımızda ilk şiir tercümelerini yapmıştır. Lamartin’den manzum çevirileri vardır.  

*  Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir. 

*  Kısa cümleli, yeni görüşlere örgülü bir nesir yapısı meydana getirmiştir. 

*  Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söyler. 

* Nesirlerinde dili sade; şiirlerine ise ağırdır. 

* Toplum için sanat anlayışını benimseyen sanatçı, dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır. Konuşma dilini, yazı dili haline getirmeye çalışmıştır. 

* Edebiyatımızda hak, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramları kullanan ilk kişidir. 

* Şiirlerinde aruz ölçüsü kullanmıştır. 

* Tanzimat Fermanı’nı ilân eden Mustafa Reşit Paşa için yazdığı iki kasidesi ünlüdür. Bu kasidelerdeki övgüleri divan şiirindekinden daha abartılıdır. 

* O, başarılı bir şair ve yazar olmamasına rağmen batı edebiyatın-dan alınan yeni türlerle edebiyatımızın batılılaşmasında en çok onun emeği vardır. 

* La Fonteine den fabları tercüme etmiştir. Tercümelerini Tercüme-i Manzume isimli eserlerine toplamıştır. Divan şiiri tarzındaki şiirlerini Müntehebat-ı Eş’ar adlı eserinde toplamıştır. 

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.                      www.edebiyatname.com

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçiler

5276489
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2368
0
2368
0
60321
0
5276489

İP'niz: 54.210.158.163
Server Time: 2019-06-16 16:29:19

Arama