EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

NAMIK KEMAL (1840-1888)

 

NAMIK KEMAL (1840-1888)

* Tanzimat edebiyatının en hareketli, heyecanlı ve mücadeleci ismidir. 

* İlk şiirlerini Divan şiirinin etkisiyle yazan sanatçı Şinasi’yle tanıştıktan sonra edebiyatın Batılılaşması gerektiğine inanır ve sonuna kadar da bu Batılılaşma düşüncesini savunur.  

* Namık Kemal, eski kültürle yetişmiş, divan şiiri eğitimi almış, gazeller, kasideler yazmıştır. Fakat sonradan divan edebiyatını eleştirmiştir. Ziya Paşa’nın Harabat’ına karşı Tahrib-i Harabat’ı yazarak eskiye olan tepkisini ortaya koymuştur. 

* Şinasi’nin kurduğu Tasvir-i Efkâr’ı, Şinasi Paris’e kaçınca Namık Kemal çıkarmaya başladı. Daha sonra kendisi de Ziya Paşa ile Paris’e kaçarak orada Hürriyet gazetesini çıkardı. İstanbul'a döndükten sonra İbret gazetesini çıkardı. 

* Namık Kemal’in eserlerinde romantizmin etkisi görülür. 

* Vatan şairi olarak tanınır. Ona göre vatan sadece üzerinde doğılan ve yaşanılan yer değil, insanlar arasında dil birliği, menfaat birliği, fikir ve sevgi kardeşliği yaratan mukaddes bir topraktır ki her taşı için bir can verilmiştir. 

* Kaleminin sadece sanat aracı olarak değil milli mücadele aracı olarak da kullanmıştır. Yani edebiyatı düşüncelerini halka yaymak için araç olarak kullanmıştır. 

* Hece ölçüsüyle denemeler yapmasına rağmen aruzu kullanmıştır. Hece ölçüsünü savunmakla beraber bunu şiirlerinde çok az kullanmıştır. Harzemşah piyesinin önsözünde heceye parmak hesabı deyip, onun ahenk sağlamaktan uzak olduğunu açıklamış, ayrıca kafiyenin de pek gerekli olmadığını söylemiştir. Halbuki şiirlerinde güçlü bir kafiye düzeni vardır.  

* Vatan ,millet ,hürriyet ve adalet konularını işlemiştir. 

* Edebiyatta hürriyet kavramını ilk kullanan şairdir.  

* Edebiyatımızın ilk edebi romanı olan İntibah’ı yazmıştır. 

* Edebiyatımızın sahnelenen ilk tiyatro eseri olan dört perdelik Vatan Yahut Silistre’yi Namık Kemal yazmıştır. Hatta bu eser oynatıldıktan sonra Magosa’ya sürülmüştür.  

* İlk tarihi roman olan Cezmi’yi Namık Kemal yazmıştır.  

* Şiirlerinden çok nesirleri ile tanınır. 

* Mecazlardan, manzumlardan arınmış bir şiir dili vardır. 

* Bütün edebiyat türlerinde eser vermiştir. 

* Tiyatro ile ilgili görüşlerini Celalettin Harzemşah isimli yapıtının önsözünde açıklamıştır. 

* Tiyatro ona göre bir eğlence değil edebi bir okuldur 

* Tiyatro eserlerinde teknik yönden yetersiz olan sanatçı bazen günlük konuşma dilini kullanır, bazen de süslü bir anlatıma başvurur.  

* Romanlarında Batılı tekniğe uyma çabasındadır. Ancak tekniği sağlam değildir. Kahramanları romantizmin etkisiyle iyiler ve kötüler olmak üzere ayrılmıştır. Konuşma yerlerinde dil nispeten yalınken, betimlemelerde “sanatkârane”dir.  

 

Eserleri: 

* İntibah: İlk edebî roman.          

* Cezmi: İlk tarihî roman. 

* Tahrib-i Harabat, Takip: İlk edebî eleştiri. Ziya Paşa’nın Harabat’ını eleştirmek için yazmıştır. 

* Renan Müdafaanamesi: İlk eleştiri. 

Oyunları: Vatan Yahut Silistre, Celâlettin Harzemşah, Gülnihal, Âkif Bey, Zavallı Çocuk, Kara Belâ 

* Osmanlı Tarihi,      

* Kanije Muhasarası,   

* İslâm Tarihi: tarih

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.                      www.edebiyatname.com

 

 

 

 

 

Ziyaretçiler

5276495
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2374
0
2374
0
60327
0
5276495

İP'niz: 54.210.158.163
Server Time: 2019-06-16 16:29:45

Arama