EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

1) TÜRKÜ

 

TÜRKÜ

 

*  Türk edebiyatının sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söylenen halk şiirinin her çeşidini göstermek için en çok kullanılan ad "türkü"dür. Özel durumlarda ya da ezginin veya sözlerin çeşitlemesine göre ninni, ağıt, deyiş, hava adları da kullanılır.

*  Türküler çağdan çağa ve yöreden yöreye içerik ve şekil olarak değişiklikler gösterebilir.

*  Aşk, doğa, güzellik, kahramanlık, gurbet, ölüm, sosyal konular türkülerin konusunu oluşturur.

*  Türküler aynı zamanda aşık edebiyatı nazım şeklidir. Yani söyleyeni belli türküler de vardır.

*  Kendine özgü bir ezgiyle söylenir. Türküler ezgilerine göre divan, usulsüz, bozlak, koşma, hoyrat, kayabaşı, Çukurova gibi çeşitlere ayrılır.

*  Türküler  7’li, 8‘li ve 11’li hece kalıbıyla söylenir.

*  Bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşur. Bentler, türkünün asıl sözlerinin bulunduğu kısımdır. Kavuştak ise her bendin sonunda tekrar eden nakarat bölümüdür. Kavuştak bölümüne “bağlama” da denir.

*  Türküde bentler ikili, üçlü veya dörtlü dizelerden oluşur.

*  Bentler kendi arasında, kavuştaklar kendi arasında uyaklıdır.

*  Her türkünün yaşanmış bir hikayesi vardır.

 

      ÖRNEK:

 

      AĞAM İSTANBUL’U MESKEN Mİ TUTTUN?


 

Yârim İstanbul’u mesken mi tuttun       --- a

Gördün güzelleri beni unuttun               --- a       Bent

Sılaya gelmeye yemin mi ettin              --- a

 

         Gayrı dayanacak gücüm kalmadı        --- b

Mektuba yazacak sözüm kalmadı       --- b      Kavuştak


 

Yârim sen gideli yedi yıl oldu,                 --- c

Diktiğin fidanlar meyveye geldi,              --- c

Seninle gidenler sılaya döndü.                  --- c

 

Gayrı dayanacak gücüm kalmadı       --- b

Mektuba yazacak sözüm kalmadı       --- b        Kavuştak

 

Verdiğin yazmayı ateşte yaktım            --- c

Kül ettim ömrümü yoluna baktım         --- c        Bent

Ya senin tecellin; ya benim bahtım       --- c

 

Gayrı dayanacak gücüm kalmadı       --- b

Mektuba yazacak sözüm kalmadı       --- b       Kavuştak

 

 

 

 

Yusuf ALTINSOY  /  Türk Dili ve Edb. Öğrt.                     www.edebiyatname.com

 

 

 

Ziyaretçiler

000752
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
752
2807
752
0
752
0
752

İP'niz: 100.25.214.89
Server Time: 2019-06-26 04:27:47

Arama