EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

1) KOŞMA

 

KOŞMA

 

*  Âşık edebiyatının en çok sevilen ve kullanılan şeklidir.

*  Dört dizeli bentlerden oluşur.

*  Dörtlük sayısı 3-5 arasındadır.

*  11’li hece ölçüsüyle (6+5 veya 4+4+3 duraklarıyla) yazılır.

*  Şair son dörtlükte mahlâsını (takma ad) söyler. Buna Halk Edebiyatında tapşırma adı verilir.

*  Uyak düzeni  abab cccb dddb...  şeklindedir. İlk dörtlüğün uyak düzeni xbxb veya aaab şeklinde de olabilir.

*  Aşk, ayrılık, ölüm, gurbet, yalnızlık, güzellik, tabiat, sevgi, alay etme gibi genellikle lirik konularda söylenir.

*  Koşmalar konularına göre güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt gibi nazım türleri içerir.

*  Karşılıklı konuşma (dedim-dedi) biçiminde olan koşmalar da vardır.

*  Ziyadeli koşmalara ayaklı koşma denir: ab(b)ab(b)  cccb(b)  dddb(b) ...

*  Önemli koşma şairleri Köroğlu, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Gevherî, Erzurumlu Emrah, Âşık Ömer.

 

      ÖRNEK:

 

         KOŞMA

Ala gözlerini sevdiğim dilber            --- x

Güzellikte yârim idin bir zaman         --- a         6+5=11’li

Gece gündüz ız sevdana yelerdim      --- x          hece ölçüsü

Can içinde canım idin bir zaman        --- a        

 

Ağır idin cilve ile naz ile                    --- b

Sinemi doldurdun acı söz ile              --- b

Ahdim olsun konuşmaya kız ile         --- b

Sıdkı bütün yârim idin bir zaman       --- a

 

Al yanaktan akan ballar sanırdım        --- c

Tok kara zülfünü teller sanırdım          --- c

Daha evvel değmez eller sanırdım       --- c

Burcu burcu kokar idin bir zaman        --- a

 

Karac’oğlan der ki mestin var imiş    --- d    =►mahlas

Beni öldürmeye kastin var imiş           --- d

Daha benden başka dostun var imiş     --- d

Yâd illerle konuşmuşsun bir zaman     --- a

 

 

Ziyaretçiler

000682
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
682
2807
682
0
682
0
682

İP'niz: 100.25.214.89
Server Time: 2019-06-26 03:51:40

Arama