EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ

 

TÜRK HALK EDEBİYATININ ÜRÜNLERİ

 

A. ANONİM               B. DİNÎ-TASAVVUFΠ        C. AŞIK TARZI

     HALK EDEB.            HALK  EDEB.                      HALK  EDEB.

    1. Türkü                       1. İlahi                                    1. Koşma

    2. Mani                         2. Nefes                                  2. Semaî

    3. Ninni                        3. Deme                                  3. Varsagı

                                         4. Şathiye                                4. Destan

                                         5. Nutuk

                                         6. Devriye

 

 

 

 

 

TÜRK HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

 

1. İslamiyetten önceki edebiyatımızın İslam uygarlığı içindeki biçimidir. Bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz.

2. Halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir, sözlüdür. Genellikle müzik eşliğinde söylenir.

3. Divan edebiyatında olduğu gibi şiir yine egemen türdür.

4. Şiirlerin konuya göre özel başlıkları olmaz. Türe ve şekle göre genel adları vardır: koşma, semai, destan vb.

5. Nazım birimi dörtlüktür.

6. Ölçü, millî ölçümüz olan hece ölçüsüdür. Hecenin en çok 7’li, 8’li ve 11’li kalıpları kullanılmıştır. Fakat medrese eğitimi almış bazı ozanlar divan şiirinin etkisinde kalarak aruzu da kullanmışlardır.

7. Şiirlere genel olarak yarım uyak hakimdir. Birçok şiirde ahengin redifle sağlandığı da görülür.

8. Dil, halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir. Süslü ve sanatlı bir dil kullanılmamıştır.

9. Şiirler bağlama (önceleri kopuz) eşliğinde okunur.

10. Konu, şekil ve dil bakımından dış tesirlerden uzaktır.

11. Nazım şekilleri arasında türkü, koşma, mani, ninni, semai, varsağı, ilâhî, nefes sayılabilir. Nazım türleri ise güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıttır.

12. Konular, halkın sürekli iç içe olduğu, aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, yiğitlik, din, şikâyet gibi konulardır. Daha çok somut konular işlenir.

13. Halk edebiyatının da kendine özgü mazmunları, mecazları vardır. Sevgilinin kaşı, gözü, yanağı, boyu her şiirde hemen hemen aynıdır.

14.  Nesir halk edebiyatında nazma göre çok önemsiz kalmıştır. Çünkü duygu ve düşüncelerin kalıcılığı şiirle daha kolay sağlanmaktadır.

14. Nesir örnekleri arasında halk masalları, halk hikâyeleri, efsaneler, atasözleri, deyimler, halk tiyatrosu, bilmeceler, fıkralar sayılabilir. Bunlardan en yaygınları -tür olarak- masallar, hikâyeler ve efsanelerdir.

 

 

 

 

 

Yusuf ALTINSOY  /  Türk Dili ve Edb. Öğrt.                     www.edebiyatname.com

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçiler

000773
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
773
2807
773
0
773
0
773

İP'niz: 100.25.214.89
Server Time: 2019-06-26 04:38:43

Arama