EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

- YUNUS EMRE(1240 - 1321)

 

YUNUS EMRE(1240 - 1321)

*Türk milletinin yetiştirdiği en büyük tasavvuf erlerinden ve Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük şairlerinden biridir.

*Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur.

*Yunus Emre, XIII. yüzyılın ikinci yarısıyla XIV. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır.

*Adnan Erzi tarafından Bayezıd Devlet Kütüphanesi'nde bulunan 7912 numaralı yazmada yer alan “ Sene 720, Vefât-ı Yûnus Emre, Müddet-i 'Ömr 82” ifadelerinden anlaşıldığına göre Yunus Emre 1240-1241 yıllarında doğmuş, 1321 yılında ise ölmüştür.

* Eskişehir’in Sivrihisar’a bağlı Sarıköy'de doğduğu, yine orada öldüğü ve türbesinin de yine aynı yerde olduğu rivayet edilir.

*Yunus Emre’nin ilk önce Hacı Bekteşî Veli’ye intisab etmek istediği, fakat Hacı Bekteşî Veli’nin Yunus Emre’ye “Senin nasibin buradan değil Taptuk Emre’dendir.” diyerek oraya gönderdiği ve böylece Yunus Emre’nin Şeyh Taptuk Emre’yeintisap ettiği, yıllarca Taptuk Emre’nin dergahında yaşadığı ve velilik makamına bu dergahta eriştiği rivayet edilmektedir.

*Yunus Emre’nin Anadolu'da on ayrı yerde mezarı olduğu ileri sürülmektedir. Sebebi ise diyar diyar gezen Yunus Emre’nin gittiği her yerde çok sevilmesi ve halk tarafından mezarının kendi memleketlerinde olmasının istenmesi ayrıca “Yunus Emre” mahlasının birçok halk aşığı tarafından kullanılmasıdır.

*Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı Velî, gibi ilim ve irfan kutuplarıyla birlikte Yunus Emre, Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini, her türlü batıl inanca karşı, gerçek İslam tasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli vazifeler yapmıştır.

*Risalet-ün-Nushiyye adlı eserini H.707 (M.1308) yılında yazmıştır.

*Kültürümüzün en değerli yapı taşlarından olan Yunus Emre, dünya kültür ve medeniyet tarihinde bir merhale olmuştur. Allah ve cümle yaratılmışı içine alan sonsuz sevgisinden kaynaklanan fikirleri, dünya üzerinde insanlık var oldukça değerini koruyacaktır.

*Yunus Emre'nin yaşamı boyunca amacı, sevgi yoluyla dünyada yaşayan tüm insanların, hem kendileriyle hem evrenle kaynaşmasını sağlamak ve sonsuz yaşamda ebedi hayata doğmalarını sağlamaktır.

*Yunus Emre’ye göre evrende asıl olan aşktır, sevgidir. Aşkın kaynağı Allah katındadır ve oradan bir parça aşk bütün evrenlere yayılmıştır.Allah'ın oluşu idare eden sevgisi bütün varlık ve olaylarının en içine, onu karakterize edecek şekilde yerleşmiştir. Varlıkların ve olayların gerçek anlamına, oradan evrenin anlamına ve Allah gerçeğine ulaşmak için, her şeyin özüne doğru gidilmelidir.

*Yunus Emre’nin şiirinde işlenen konular insan, Tanrı, Varlık Birliği, sevgi, yaşama sevinci, barış, evren, ölüm, yetkinlik, olgunluk, alçakgönüllülük, erdem, eli açıklık gibi genellikle gerçek yaşamı ilgilendiren kavramlardır. O, bu kavramları, şiirinin bütünlüğü içinde temel öğe olarak sergilemiştir.

*Yunus Emre'nin dilinde bilge kişinin adı 'eren'dir. Eren barış içinde yaşamayı, bütün insanları kardeş görmeyi, kendini sevmeyeni bile sevmeyi bilen kişidir. Onun gönlü yalnız sevgiyle, dostluk duygularıyla doludur. Eren olma aşamasına ulaşmış kişide erdem, alçakgönüllülük, eli açıklık, yetkinlik, olgunluk bir bütünlük içinde bulunur.

*Yunus Emre, Anadolu'da Türkçe şiir dilinin öncüsü sayılır. Tasavvuf sorunlarını yalın, kolay anlaşılır bir dille söyler.

*Yunus Emre şiirlerinde arı Türkçeyi kullanmıştır. Döneminde Yunus'la birlikte dil, daha renkli, canlı ve halk zevkine uygun bir hale gelmiştir.

*Şiirlerinin ölçüsü, Türkçenin ses yapısına uymayan 'aruz' olmakla birlikte söyleyişi akıcı, sürükleyici bir nitelik taşır. Tasavvufun en güç anlaşılır kavramlarını, Türkçenin ses yapısına uygun biçimde dile getirir, şiirinde duygu ve düşünce birliğinden oluşan bir derinlik görülür. Yer yer yalın halk söyleyişine yaklaşan dilinde anlam-uyum bağlantısı bütüncül bir içerik taşır. Şiirlerinin birçoğunda, aruz veznini kullanmasına rağmen en güzel ve tanınmış şiirleri hece vezniyle yazılmıştır. Böylece, şiirleri kısa zamanda yayılarak benimsenmiş ve ilahi olarak da söylenerek günümüze dek ulaşmıştır.

*Yunus Emre’ye göre önemli olan bir sözü etkili biçimde söylemektir. Bu nedenle sözün boş bir kavram olmaması, bir varlık sorununu, bir düşünceyi dile getirmesi gerekir. İnsan ancak söz söyleme yetisiyle insandır, konuşan Tanrı durumundadır. Yunus Emre'de Türkçe, şiir dili olma yanında, düşünceyi içeren, açıklayan bir odak özelliği kazanmıştır.

*1991 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmiştir.


ESERLERİ:Divan,Risaletü'n-Nushiye

Ziyaretçiler

6756152
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
478
3632
13411
6719086
478
99367
6756152

İP'niz: 3.230.119.106
Server Time: 2020-10-01 06:54:32

Arama