EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

HACI BEKTAŞ VELİ (1281 - 1338)

*Horasan Erenlerindendir. Bektaşiliğin kurucusu, şair ve büyük mutasavvıftır.

*Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır.

*Horasan'ın "Nişabur" şehrinde doğdu. Babası Seyit Muhammed, annesi Hateme Hatun'dur.

 

*İlk eğitimini zahir ve batın ilimlerinde derin bilgilere sahip olan veAhmet Yesevi’nin halifelerinden olan Şeyh Lokman-ı Perende’den aldı.

*Daha sonra büyük mutasavvıf Ahmet Yasevi'den ders aldı. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla Anadolu'ya gönderildi. Hacı Bektaş Veli, Nişabur’dan ayrıldıktan sonra Necef’e ve Kerbelâ’ya uğramış, Anadolu’ya gelirken Halep’e uğrayarak orada bulunan kutsal yerleri ziyaret etmiştir. Oradan Elbistan’da bulunan Ashab-ı Kehf’e, sonra Kayseri’ye, Kayseri’den Ürgüp’e, Ürgüp’ten de bugün Hacıbektaş olarak bilinen Suluca Karahöyük’e gelip yerleşmiştir.

*Bazı kaynaklarda Hacı Bektaş Veli’nin Nişabur’dan ayrılıp Anadolu’ya gelmeden önce Hacca gittiği için “Hacı” lakabını aldığını yazsa da Vilâyetnâme'de"Hacı" lâkabı ile ilgili olarak, hocası Lok­man-ı Perende hacca gitti­ğinde Arafat'ta vakfede iken Bektaş’ın Nişabur’dan bir dakika içinde evdeki yemeği hocasına ulaştırması sonucu Hac dönüşü hocası: "Asıl Hacı olan Bektaş'tır, hepimiz onu kutlayalım." dediği için bu lakabı aldığı belirtilir.

*Anadolu'da dini, iktisadi, askeri ve sosyal teşekkül olan ve kendisinin de bağlı olduğu "Ahilik Teşkilatı" ile büyük hizmetler yapan Hacı Bektaş Veli ve talebeleri, Osmanlı sultanları tarafından da sevilmiş ve hürmet görmüştür.

*Tezkireci Ali Bey, Künhü'1-Ahbâr'ında Hacı Bektaş Veli’nin Orhan Bey ( 1326-1362) zamanın­da yaşadığını söyler.

*Vilâyetnâme’ye göre ona bağlı 36 bin kişi vardı ve bunların 360’ı huzurunda hizmette bulunurdu.

*“Yeniçeri Ordusu”na dua ederek, onlara manevi yönden destek veren Hacı Bektaş Veli Yeniçeri Ordusu tarafından sevilmiş, kabul edilmiş ve yıllarca Yeniçeriliğin piri, üstadı ve manevi hamisi olarak bilinmiştir.

*Bektaşilik, sarsılmaz bir ahlak disiplini üzerine kurulmuştur.

*Hacı Bektaş Veli Türkmenler arasında büyük rağbet görmüştür.

*Hacı Bektaş Veli, gerçekten bir yol gösterici ve yenilikçidir.

*"Eline, beline ve diline" dikkat et görüşüyle insanlığın yüceleceği inancını taşır.

*Tasavvuf yollarını gösteren en önemli eseri Arapça "Makalat" tır. Makalat'ın asıl nüshaları tetkik edildiğinde, onun; İslam dinine sıkı sıkıya ve sağlam bir şekilde bağlı olduğu, İslamiyete uymayan davranışlara şiddetle karşı çıktığı görülür.

 

Eserleri

*Makalat

*Kitâbu'l-Fevâid

*Şerh-iBesmele

*Şathiyye

*Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye

*Hurde- Name

*Fatiha Tefsiri

*Üss-ül-Hakika

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Edebiyatı - Dil ve Anlatım Öğrt.           www.edebiyatname.com

Ziyaretçiler

7150998
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2034
4171
9079
7117319
92237
94484
7150998

İP'niz: 18.215.185.97
Server Time: 2021-01-26 15:42:41

Arama