EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

- SÜLEYMAN ÇELEBİ(1351?-1422?)

 

SÜLEYMAN ÇELEBİ(1351?-1422?)

*Mevlidin müellifi olan Süleyman Çelebi'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte ölüm tarihinin 1422 olduğu tahmin edilmektedir.

*Süleyman Çelebi "Vesiletü'n-Necât" adını verdiği Mevlidini 60 yaşında 1409’da Bursa'da tamamladığı eserindeki bir beyite dayandırılmaktadır. Buradan onun 1351 senesinde doğduğu neticesi çıkmaktadır.

*Süleyman Çelebi, Bursa’da asrının ileri gelen âlimlerinden ilim tahsil etti. Büyük bir âlim olarak, Sultan Yıldırım BayezıtzamanındaDivanhümayunimamı, sonra da Bursa’da onun inşa ve ihya ettiği camininimamı oldu.

*Süleyman Çelebi, Sultan Birinci Murat Hanın vezirlerinden Ahmet Paşanın oğlu, Şeyh Mahmut Efendinin torunudur.

*Mezarı, Bursa'da Çekirge yolu üzerindedir.

*Süleyman Çelebi,Bursa Ulu camide imamken, kürsüye çıkan İranlı vaizin, Bakara suresinin 285. ayetinde, "Allah'ın peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arasından ayırmayız (hepsine inanırız)" mealindeki ayetini açıklarken, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (SAV) Hz İsa aleyhisselâmdan üstün tutmadığını söylemiş. Yapılan bu yanlış ve yersiz konuşma, cemaat arasında infial ve itirazlara yol açmıştır. Kendisinin vazifeli bulunduğu camide yapılan bu konuşma, Süleyman Çelebiyi ziyadesiyle üzmüş ve . Vesiletü'n-Necât’ı yazmaya karar vermiştir. Bu eser kaleme alındığı tarihten günümüze kadar büyük bir iltifata mazhar olmuştur.

*“Vesiletü'n-Necât”ın kelime manası “Kurtuluş Vesilesi”dir.Fakat bu eser Arap dilinde anlamı "doğum zamanı, doğum yeri, doğmak" olan "mevlid", halk arasında “Hz. Muhammed’in doğum zamanı" manasında kullanılmaktadır.

*Süleyman Çelebi; kaleme aldığı bu manzumede, edebî kabiliyetini ortaya koymaktan ziyade, İslâmî esaslara bağlılığını, uygun bir biçimde dile getirmekte; şairane tasvirler ile alimane tabirleri ariflere yakışır tarzda sıralamaktadır.

*Vesiletü'n-Necât'ın tamamı 732 beyitten meydana gelmiş olup "mesnevî" tarzında yazılmıştır. Mevlidin ekserisi "Fâilâtün fâilâtün fâilün" veznindedir. Yalnız bir yerde (Mef’ûlü, fâilâtü, mefâîlü, fâilün) kalıbına yer verilmiştir.

*Eserdeki kafiyeler güzel ve sağlamdır.

*Mevlidde, hemen her türlü söz ve ifade sanatına rastlanır. En çok cinas, teşbih ve tekrir gibi sanatlara önem verilmiştir.

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dli ve Edb. Öğrt.                www.edebiyatname.com

Ziyaretçiler

6756538
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
864
3632
13797
6719086
864
99367
6756538

İP'niz: 3.230.119.106
Server Time: 2020-10-01 08:43:17

Arama