EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

- KAYGUSUZ ABDAL (1341 – 1444)

 

KAYGUSUZ ABDAL (1341 – 1444)

*Halk tekke şiirimizin ünlü bir şairidir.

*Asıl adı Alaaddin Gaybi’dir.

*"Gaybi", "Sarayi","Kaygusuz Sultan" mahlaslarını şiirlerinde kullanışmış bir halk şairidir.

*Kaygusuz Abdal’ın yaşantısı üzerine bilinenler çok azdır.

*Kaygusuz Abdal Alâiye’de(Alanya) doğdu. Alaiye (Alanya) Beyi Hüsameddin Mahmud’un oğludur.

*İyi bir öğ­renim görmüş, genç yaşta Abdal Musa’ya derviş olmuş ve yine onun yanında “Kay­gusuz” adını almıştır.

*XIV’üncü asrın sonlarında Mısır’a şeyh olarak gitmiş, orada bir tekke kurarak Bektaşi tarikatını yaymağa çalışmış ve orada da ölmüştür. Mezarının tekkenin mağarasına olduğu söylenir.

*Kaygusuz Abdal; alevi-bektaşi halk şiirimizin kurucusu sayılır.

*Hicaz, Suriye, Irak ve Anadolu’yu dolaşarak Bektaşi tarikatını yaymağa çalışmıştır.

*Yunus Emre'nin etkisinde, kuvvetli tasavvuf kültürüyle yüklü, hem hece, hem aruz ölçüleriyle şiirler yazmış, bunlar Kaygusuz Sultan Divanı'nda toplanmıştır.

*Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinin çoğu "şathiye" türündedir.

*Nükteli, iğneli bir dili vardır. Şiirlerinde hicivli, mizahlı, yer-yer remizlerle tekerlemeli bir örgü içerisinde ham sofularla, insanlık kusurlarıyla alay eder.

*Didaktik türdeki eserlerinde açık ve yalın bir dil kullandı.

*Yalın bir dili ve kıvrak söyleyişi vardır.

*Ayrıca Budalaname, Mugaalataname adlı eserlerinde halk nesrinin başarılı örneklerini verir.

*Son zamanlarda yapılan ilmî araştırmalarda Kaygusuz Abdal’ın alevî ve bektaşi olmadığı ortaya çıkmıştır.

*Eserleri ve hayatını Abdurrahman Güzel araştırdı ve yazdı.


Eserleri:

Manzum eserleri: 1. Divan, 2. Gülistan, 3. Mesnevi-i Baba Kaygusuz , 4. Gevher-nâme, 5. Minber-nâme.

Men­sur eserleri: 1. Budala-nâme, 2. Kitab-ı Miglate, 3. Vücûd nâme.

Nazım-nesir karışık olan eserleri: 1. Saray-nâme, Dilgüşâ.

 

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dli ve Edb. Öğrt.                                    www.edebiyatname.com

Ziyaretçiler

6756078
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
404
3632
13337
6719086
404
99367
6756078

İP'niz: 3.230.119.106
Server Time: 2020-10-01 06:23:33

Arama