EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

- ERZURUMLU EMRAH ( 1775? - 1860 )

 *Erzurum yakınlarındaki Tanbura köyünde 1775 'de doğduğu sanılmaktadır.

*Yaşamı hakkında yeterli bilgi yoktur.

*Emrah, Erzurum’da medrese tahsili yapmıştır.

 

*Emrah, Nakşibendî tarikatına Halidi koluna girmiştir. Tarikatta görgü ve bilgisini artan Emrah Sivas, Konya, Niğde, Tokat, Kastamonu illerinde gezdi.

Kastamonu'da Alişan Beyin sevgi ve yardımını kazandı. Uzun süre onun konağında kaldı. Evlendi. Beyin ölümüyle Kastamonu'dan ayrıldı. Sinop'u, Trabzon'u dolaştı. Karısının ölümüyle 1840'ta Sivas'tan Niksar'a geçti. Yaşamının geri kalan yıllarını orada geçirdi. Çıraklarından Tokatlı Nuri'nin bir şiirinde belirttiği gibi, 1860 yılında öldü.

*Emrah hem aruz hem de hece ölçüsü ile şiirler yazmıştır.

*Halk şâirleri içinde dîvan şiirini en iyi bilenler arasındadır.

*Tasavvuf şiirleri varsa da asıl şahsiyetini saz şiiri tarzında yazdığı koşma ve semailerinde gösterir.

*Tokatlı Aşık Nuri, Emrah’ın çıraklarındandır. Beşiktaşlı Gedâî’nin üzerinde de tesiri vardır.

*Emrah, Divan ve tasavvuf geleneğine uygun eserler vermiş, fakat bunlarda gereken yetkinlik ve özgünlüğe kavuşamamıştır.

*Emrah asıl başarısını Halk şiiri geleneğini sürdüren heceyle söylediği şiirlerde gösterdi. Özellikle koşma ve semaileriyle halk arasında haklı bir üne erişti

*Koşmalarında Karacaoğlan'ı, kimi zaman da Aşık Ömer ve Gevheri'yi izlemiştir. Aşık geleneğine bağlı kaldığı koşmalarında ustaca bir söyleyişe ulaştığı, yerli zevki dile getirdiği görülür. Hece vezniyle söylediği iki yüze yakın şiiri günümüzde derlenmiştir.

*Şiirlerinde aşk, gurbet, sıla özlemi, yazgıdan yakınma gibi konuları işleyae Emrah, duyarlı ve coşkulu söyleyişiyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

*Medrese öğrenimi gördüğü için klasik şiire yönelmiş, Fuzûlî, Baki, Nedim gibi usta şairlerin etkileri yer yer şiirlerinde görülür. Divan şiiri tarzında yazdıkları şiirler zayıf kopyalar olmaktan öteye gitmez.

*Nakşibendîliğin Halidi koluna bağlı olduğu için tasavvuf öğelerini şiirine doldurmuştur. Tasavvufi şiirleri belli bir değer düzeyinin üstünde değildir.

*Erzurumlu Emrah, elyazması Divanı bulunan nadir halk şairlerindendir.

*Ercişli Emrah'ın bazı şiirleri yanlışlıkla ona mal edilmiştir.

 

Eserleri:

Divân-ı Emrah (19. Asır Saz şairlerinden Erzurumlu Emrah (Köprülü Mehmet Fuat, 1929), Âşık Emrah, Hayat ve Şiirleri (Murat Uraz, 1943), Erzurumlu Emrah Hayatı ve Şiirleri (Eflâtun Cem Guney-Çetin Güney, 1958)

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dli ve Edb. Öğrt.                                    www.edebiyatname.com

Ziyaretçiler

7151096
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2132
4171
9177
7117319
92335
94484
7151096

İP'niz: 18.215.185.97
Server Time: 2021-01-26 16:22:52

Arama