EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

ZARF (BELİRTEÇ) KONU TESTİ 1

 

 

ZARFLARLA İLGİLİ TEST SORULARI

 

1.  “yanlış” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır?

a)  Testteki yanlış soruyu ilk ben fark ettim.

b)  Size yanlış adres vermişler.

c)  Bana göre sen yanlış işten çalışıyorsun.

d)  Söylediklerimi kesinlikle yanlış değerlendiriyorsunuz.

e)  Şimdi bunları konuşmak için yanlış zaman.

 

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir belirteçle sağlanmıştır?

a) Daha çok ne tür kitaplar okuyorsun?

b) Akşam bizimle tiyatroya gelir misin?

c) Nasıl bir işte çalışmak istiyorsun?

d) Neden bizi daha önce aramadın?

e) Orada kaç ay kaldınız?

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi durum yönünden tamlayan bir sözcük kullanılmamıştır?

a) Konuşmalardan sıkılmış olmalı ki odadan sessizce ayrıldı.

b) Bu soğuk havada buraya kadar yürüyerek mi geldiniz?

c) Bu yılda çok sert geçti kış mevsimi.

d) Sorularımıza cevap verirken dikkatli konuşuyordu.

e) Yolda oyalandığımız için eve biraz gecikmiştik.

 

4.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

a) Son raksına dalarken için titrer derinden

b) Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun

c) O tutuşmuş başın, en sonunda unutturdu bana

d) Bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor.

e) Ben bu rengi taşırım her zaman baş köşemde.

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?

a) Köye hangi yoldan gidilir?

b) Buradaki kalemi kim aldı?

c) Başları dönmez mi gökdelenlerin?

d) Ben duvarda ezik bir böcek miyim?

e) Dağı tanıyan, nasıl tanımaz uçurumu?

 

6.  “Edatlar, başka sözcüklerle öbekleşerek zarf gurubu oluşturabilir”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur?

a) Kendimi tutamamış, çocuk gibi ağlamıştım.

b) Seni sevdiği için sana öğüt veriyor.

c) Pınarın buz gibi suyu yorgunluğumuzu unutturdu.

d) Saat üçe doğru telefon çaldı.

e) Bugün hurt gibi acıktım.

 

7.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

a) Düğüm düğüm bir telaşı kucaklıyorlar.

b) Ilgaz Dağı duman duman ağlasın.

c) Meram yaz kış yeşil yeşil konuşur.

d) Kuşlar geçiyor, sürü sürü, çığlık çığlık

e) Dostlarla da ayrıldı yollarımız bir bir

 

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, soru sıfatıyla sağlanmamıştır?

a) Onlara kaç liralık makbuz kesilecek?

b) Bize bugün niçin gelmediniz?

c) Sana ne iş vereceklerdi?

d) Onlara nasıl bir kitap seçtiniz?

e) Size kaçta kaç hisse düşüyordu?

 

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gösterdiği sonsuz zaman, bir belirteçle sınırlanıp belirtilmemiştir?

a) Hava iyice karardı, yağmur yağacak.

b) Sabahleyin beni buradan alacak.

c) Otobüs, biraz önce hareket etti.

d) Bu kent on yıl önce kurulmuş.

e) Bu kitabı bize dün vermişti.

 

10.  Aşağıdakilerden hangisinde “açık” sözcüğü türü yönünden, ötekilerden farklıdır?

a) Açık havada yarım saat dolaş, açılırsın.

b) Böyle açık bir elbise ile nasıl sokağa çıkarsın?

c) Konuyu saptırma, ne demek istediğini açık söyle.

d) Pazar günü çok aradık ama, açık eczane bulamadık.

e) İkinci Dünya Savaşı’ında Paris, açık şehir ilan edilmiş.

 

11.  “Sabaha kadar mışıl mışıl uyumuştu.” Cümlesindeki “mışıl mışıl” ikilemesiyle görev yönünden özdeş olan öğe, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

a) Masaya saçak saçak bir örtü örtmüşlerdi.

b) Anlarla sesimizi yükseltmeden ağır ağır konuştuk.

c) İç cebinden deste deste paraları çıkarıp attı.

d) Değişik renklerden demet demet güller hazırladı.

e) Koca koca ağaçlar etrafımızı sarmıştı.

 

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –la, (- le) eki, öteki-lerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

a) Dallar, ilkbaharın tatlı rüzgarlarıyla kımıldıyordu.

b) Her zamanki gibi bu işi de kolaylıkla başardı.

c) Ağlayan çocuğun yüzüne sevgiyle baktı.

d) Sevinçle birbirlerine koşarak sarıldılar.

e) Ayağına kadar gelen topa hızla vurdu.

 

13.  “Televizyon reklamları radyo ile yapılanlardan daha etkili oluyor.” cümlesindeki “ile” sözcüğü aşağıdakilerin hangi-sinde bu cümleyle aynı görev ve anlamdadır?

a) Radyo ile televizyonun hayatımızdaki önemi büyüktür.

b) Ahlak, düşündüğü ile yaptığı arasındaki benzerliktir.

c) Sinekli Bakkalı ile Tartarcık, Halide Edip’in iki romanıdır.

d) O, deyimleri ile İstanbul Türkçe’sinin güzelliğini yansıtır.

e) O, gazetenin gülmece sayfası ile spor sayfasını hiç okumaz.

 

14.  Akıllı akıllı oturup bizi dinledi.” Altı çizili ikilemenin görevce özdeşi aşağıdakilerden hangisinde görülmez?

a) Günlerce buralarda gezdi tembel tembel.

b) Olay yerine sürü sürü geldiler.

c) Uludu uzun uzun bakarak semalara.

d) Uslu uslu durup gelenleri izledi.

e) Hay hay nasıl istersen öyle olsun.

 

15.  Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisinde soru sıfatı kullanılmıştır?

a) Onu bu kalabalıkta nasıl buldun?

b) Sizi buraya kim gönderdi?

c) Burada hangi adam kalıyor?

d) Sana neden kitap vermedi?

e) Sizi buraya neyle getirdi?

 

  I.  Bana ne zaman gücendin?

 II. Bu elmadan ne kadar aldın?

III.  Buralara kadar ne diye geldin?

IV.  Bu giysinin hangisini beğendin?

 V.  Dün Ceren’e nasıl bir kitap götürdün?

16.  Yukarıdaki cümlelerde kullanılan soru sözcüklerinden hangileri soru zarfı değildir?

    a) I-II      b) IV-V      c) III-IV      d) I-V      e) II-V

 

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ikileme zarf olarak kullanılmıştır?

a) Bir evrakın üzerinde türlü türlü imzalar vardı.

b) Türlü türlü karanfiller, masayı süslüyordu.

c) Kilimde renk renk motifler vardı.

d) Masası yığın yığın notlarla doluydu.

e) Öyle kolay kolay kapılmaz, hayallere.

 

18.  “Ben güzele güzel demem” dizesinde yer alan “güzel” sözcüklerinin kullanım özelliği aşağıdakilerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisinde örneklenmez?

a) Bizim sarı ansızın sınıfa girdi ve anlatmaya başladı.

b) Üçü sokağa çıktı ve camları kırdı.

c) Deli bizim mahallede sık sık dolaşır.

d) Pasaklı, evini temizlemeyi asla öğrenemedi.

e) Yaptığı diğer işler gibi bu işi de iyi yapar.

 

19.  Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zarf tümleci ile sağlanmıştır?

a) İki saatlik yolu mu yürüdünüz?

b) Emaneti okula dönünce mi vereceksin?

c) Bu binayı bakan mı yıktırıyor?

d) Bu kalemi gelenlerden mi aldınız?

e) Gömleği benim için mi aldınız?

20.  “Kapalı kapılar ardında dönen olaylar açıklanıyor.” cümlesindeki “kapalı” sözcüğünün türce özdeş kullanımı hangisinde görülmez?

a) Kapalı yol trafiğe açıldı.

b) Kapalı havada yola çıkmadı.

c) Kapalı düşüncelere yer vermedi.

d) Kapalı salonda maç vardı.

e) Kapalı konuşmaktan çok haşlanırdı.

 

  I. Hasta, yatakta inim inim inliyordu.

 II. Çocuk paldır küldür içeri girdi.

III. Hepimiz, yorgun argın okula gitti.

IV. Ayşe’nin kara kuru bebeği çok sevimli.

 V. Başından geçenleri, derin derin düşündü.

21.  Verilen cümlelerdeki ikilemelerden hangisi, türce diğerlerinden farklıdır?

     a) 1      b) 2     c) 3       d) 4        e) 5

 

22.  Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde soru anlamı, belirteçle sağlanmıştır?

a) Hangi adam bu işlere bakıyor?

b) Bu durumu onlara kim anlattı?

c) O olayı bize nasıl anlattı?

d) Oradan gelirken sana ne getirdi?

e) Kaç liraya aldın bu kalemi?

 

23.  “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

a) En iyi arkadaşının adını nasıl unuttun?

b) Bu adamın nasıl biri olduğunu anladın mı?

c) Durumunu bile bile bu parayı senden nasıl istedi?

d) Bunca haksızlığa nasıl dayanıyorsun?

e) O karanlıkta beni nasıl seçebildin?

 

  I. İçeri oda çok sıcaktı.

 II. O da şimdi içeri girdi.

III. Aradığım kişi şimdi içerdedir.

IV. İçerde iki kişi daha vardı.

 V. Ben de içeriyi gezecektim.

24. Verilen cümlelerin hangisinde “içeri” sözcüğü belirteç görevindedir?

    a) 1        b) 2         c) 3        d) 4        e) 5

 

25.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zor” sözcüğü “Kendisine zor bir görev seçti.” cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır?

a) Adamın zoru ne ise, benimle uğraşıyor.

b) Bu soruyu biraz zor çözersiniz.

c) İşler gittikçe zor gelmeye başladı.

d) Zor soru ama siz çözebilecek düzeydesiniz.

e) İşini zor bulunca, hemen bırakmaya kalktı.

 

26.  “eski” sözcüğü hangi cümlede belirte olarak kullanılmıştır?

a) Çocuğun üzerindeki eski elbiseyi çıkardılar.

b) Eski mahallemiz daha güzeldi.

c) Yaşlılar hep eski günleri özler.

d) Elindeki kitap çok eski görünüyordu.

e) Eski okulunu ziyaret etmek istiyordu.

 

 

CEVAPLAR:   1.d    2.d    3.e    4.d    5.e    6.c    7.a    8.b    9.a      10.c   11.b    12.d    13.d    14.e    15.c    16.b    17.e    18.e    19.b    20.e   21.d    22.c    23.b    24.e    25.d    26.d   

Ziyaretçiler

5276595
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2474
0
2474
0
60427
0
5276595

İP'niz: 54.210.158.163
Server Time: 2019-06-16 16:56:26

Arama